Tipologiile de care bărbaţii fug! Te afli printre ele?

femeie_posesiva_684e00783dPentru c? via?a este, illness de fapt, un cumul de alegeri, mai bune sau mai pu?in bune, chiar ?i când vine vorba despre rela?ii, e bine s? fim aten?i la ce aleg sau refuz? cei din jurul nostru.

F?r? s? ne comport?m robotic sau în tipare prestabilite, ne-ar ajuta s? fim vigilente ?i s? îi în?elegem ?i pe ceilal?i, dup? ce ne în?elegem pe noi însele.

Un prim pas ar fi s? afl?m care sunt femeile pe care b?rba?ii de obicei le evit? sau, altfel spus, cele de care fug cât ar vedea cu ochii.

Poate nu to?i fac asta, dar majoritatea sigur. Într-un fel pentru c? exist? ni?te aspecte emo?ionale obiective care îi face pe b?rba?i s? reac?ioneze to?i în acela?i ritm.

Cele 5 tipuri de femei pe care b?rba?ii le evit?:

1. Prea bun?, prea de?teapt?!

Orice b?rbat î?i dore?te o partener? de?teapt?, nu încape îndoial?. Inteligen?a unei femei este, f?r? doar ?i poate, sexy: b?rba?ii se topesc dup? femei care au opinii, care pot participa la conversa?ii ceva mai complicate decât “Ai v?zut fat? ce haine noi sunt la Zara?”

O minte fierbinte ?i o personalitate puternic? sunt afrodisiace care nu dau gre?. O femeie care eman? încredere verbal? este o comoar? pentru cel care ajunge la ea. Îns?, pentru c? întotdeauna exist? un dar… niciun b?rbat nu poate duce în spate o femeie preg?tit? mereu s? intre mereu în conflict, oricât de bune sunt p?rerile ei.

To?i fug de femeia care î?i spune, pe ton r?spicat, care e adev?rul sau care are preten?ia c? to?i cei din jurul ei sunt net inferiori.

2. Femeia pentru care portofelul e mai important decât b?rbatul care îl de?ine

E interesant ?i deloc condamnabil s? ai preten?ii de la cei din jurul t?u, iar b?rba?ii iubesc femeile care nu se mul?umesc cu pu?in. De aici ?i pân? la femeia care î?i concetreaz? toate energiile pentru avantajele financiare e cale lung?…

Iar b?rba?ii se feresc de acest tip de femeie nu neap?rat pentru c? se tem de faliment, ci pentru c? î?i doresc s? fie iubi?i în primul rând pentru ceea ce reprezint? ei ?i apoi pentru ceea ce de?in. E de în?eles – to?i ne dorim asta.

3. Doamna/ domni?oara “Mereu am dreptate!”

Orice b?rbat viseaz? la o femeie puternic?, cu putere de decizie, care s? nu se piard? între a fi sau a nu fi, îns? pu?in î?i imagineaz? c? uneori aceste femei devin periculoase. Mai precis, de abia dup? ce întâlnesc o doamn?/ domni?oar? “Mereu am dreptate!”, domnii î?i dau seama ce î?i doresc cu adev?rat.

Oricâte calit??i ar avea, oricât de frumoas? ar fi, o femeie care crede c? este mereu în posesia adev?rului sau corectitudinii îl sperie pe b?rbatul de lâng?. Înc?p??ânarea este, în fond, o emana?ie a mentalit??ii limitate!

4. “The Psycho”

B?rba?ii au creat aceast? categorie pentru femeile care le trimit mesaje sau le posteaz? pe wall-ul de pe Facebook de 10-20 de ori pe zi.

Ceva este în neregul? cu o femeie care are timp ?i energie s? fac? asta – cu ce ar ajuta-o s? ?tie fiecare mi?care, s? cunoasc? toate detaliile existen?ei partenerului, s? îi sufle în ceaf? mereu. Dincolo de faptul c? este o dovad? de posesivitate boln?vicioas? sau de lipsa unei vie?i proprii suficient de înc?rcate, o astfel de femeie îi sperie pe b?rba?i pentru c? le d? impresia c? oricând ar putea s? le fac? r?u, chiar fizic.

Apoi, pasiunile duse la extreme, la extreme complet ira?ionale au ceva devia?ii psihice în structura lor.

5. Femeia care joac? teatru!

Acest tip de femeie reprezint? ceva mai mult decât o femeie care se preface constant sau care vrea s? par? ceea ce nu e. Femeia de care b?rba?ii fug cel ami mult este cea care se arat? extrem de interesat? numai ca s?-i prind? în mrejele ei, cu scopul ascuns de a-?i vindeca r?nile pe care le-au l?sat al?ii.

Comentarii

comentarii