Toata muzica din lume va fi disponibila pe un singur site

Combinând cataloage muzicale gratuite cu cataloage cu plat?, cialis Spotify num?r? în prezent circa 10 milioane de utilizatori, order dintre care peste 1,6 milioane de clien?i pl?titori ce provin din ?apte ??ri europene – Suedia, Norvegia, Fran?a, Finlanda, Marea Britanie, Spania ?i Olanda.

Site-ul muzical suedez Spotify inten?ioneaz? s? se înzestreze cu cel mai mare catalog muzical din lume ?i dore?te s? le propun? utilizatorilor s?i “toat? muzica din lume”, a anun?at, joi, patronul s?u Daniel Ek, cu ocazia unei conferin?e de pres? în Statele Unite.

“Vrem toat? muzica african?, toat? muzica asiatic?, toat? muzica din America de Sud”, a declarat Daniel Ek cu ocazia Fortune Brainstorm Tech, o conferin?? organizat? la Aspen, în statul american Colorado. “Scopul nostru este s? dispunem de toat? muzica din lume”, a ad?ugat Ek.

S?pt?mâna trecut?, Spotify ?i-a anun?at lansarea în Statele Unite, prima sa incursiune în afara Europei, dup? un acord încheiat cu industria american? a caselor de discuri.

Combinând cataloage muzicale gratuite cu cataloage cu plat?, Spotify num?r? în prezent circa 10 milioane de utilizatori, dintre care peste 1,6 milioane de clien?i pl?titori ce provin din ?apte ??ri europene – Suedia, Norvegia, Fran?a, Finlanda, Marea Britanie, Spania ?i Olanda.

Acest serviciu legal, care propune o ofert? gratuit? pres?rat? cu publicitate ?i dou? oferte cu plat? pentru 5 dolari/euro sau 10 dolari/euro, permite în prezent accesul la circa 15 milioane de titluri muzicale, accesul fiind posibil de pe orice computer sau telefon mobil care dispun de o conexiune la internet.

Sursa

Comentarii

comentarii