TOP 10 cei mai ghinioniști oameni din toate timpurile!


roy-sullivanDac? despre noroc se spune c? îi urm?re?te pe unii, illness acela?i lucru se poate spune ?i despre ghinion. Probabil c? cei care s-au gândit s? pun? în scen? filmele cu ghinioni?ti s-au inspirat din via?a unor astfel de personaje. ?i dup? cum o arat? statisticile nu sunt pu?ini.

Tsutomu Yamaguchi

Tsutomu Yamaguchi a fost la Hiroshima în c?l?torie de afaceri, tadalafil în 6 august 1945, order când s-a lansat bomba atomic?. A supravie?uit ?i s-a întors acas?, la Nagasaki. Câteva zile mai târziu, acolo, a fost lansat? a doua bomb? atomic?. ?i de aceast? dat? a supravie?uit. A tr?it pân? în 2010.

John Lyne

John Lyne, supranumit “Calamity John”, este un englez a c?rui via?? a fost una în care accidentele teribile s-au ?inut lan?. Ghinionistul norocos a sc?pat din 16 accidente dezastroase. Pe când era copil a c?zut din c?ru?? ?i a fost imediat lovit de o furgonet? care f?cea livr?ri. A c?zut dintr-un copac ?i ?i-a rupt bra?ul, a fost lovit de fulger, a c?zut de pe o stânc? într-o min? ?i a fost a fost lovit de o piatr? lansat? de o catapult?. A fost victim? într-un accident de autobuz, a c?zut într-o canalizare ?i a trebuit s? i se goleasc? stomacul pentru c? a b?ut dezinfectant.

Roy Sullivan

?ansele de a fi lovit de fulger sunt de 1 la 3.000, dar Roy Sullivan a fost lovit  de ?apte ori. Teoretic o asemenea probabilitatea era de domeniul fantasticului. ?i totu?i omul a fost urm?rit de fulgere care l-au tr?snit întreaga via??. Culmea este c? de?i i s-a întâmplat s? îi ia foc p?rul ?i s? fie lovit de fulger chiar când se plimba cu so?ia, el a supravie?uit de ficare dat?. Mai mult, a tr?it pân? la 71 de ani.

Cotis Mitsotakis

Un or??el din Spania cu 70 de gospod?rii a jucat colectiv la loteria de Cr?ciun, în 2012. Excep?ie a f?cut doar un localnic, a c?rui locuin?? a fost uitat? când oamenii au decis s? joace împreun?. Or??elul a câ?tigat pontul cel mare, 950 milioane dolari, ?i to?i locuitorii au ajuns milionari. Mai pu?in Cotis Mitsotakis.

Ann Hodges

Nu sunt pu?ini meteori?ii de mici dimensiuni care intr? în atmosfera terestr?, dar de cele mai multe ori ace?tia ard complet pân? s? ajung? pe sol. Potrivit statisticilor, cei care trec de atmosfer? cad de cele mai multe ori în ocean sau în locuri pustii. ?i totu?i, s-a întâmplat o dat? ca un meteorit s? loveasc? un om. Ghinionista se nume?te Ann Hodges. S-a întâmplat în 1954. Femeia dormea lini?tit? pe canapea atunci când corpul ceresc a lovit-o în ?old, asta dup? ce a trecut prin acoperi?.

Melanie Martinez

Melanie Martinez pare urm?rit? de uragane. Ea a fost declarat? cea mai ghinionist? femeie din America dup? ce a pierdut cinci case din cauza uraganelor, în ultimii 50 de ani. Locuin?a sa a fost distrus? de Betsy ( 1965), Juan ( 1985), George ( 1998) ?i Katrina ( 2005). În 2012, pe când participa la un reality show a v?zut cum casa îi este luat? pe sus, de data aceasta de uraganul Isaac.

Violet Jessop

Violet Jessop a fost o sor? pe Titanic, atunci când nava s-a scufundat. Dar chiar înainte de asta, ea a fost pe nava sor? a Titanicului, cea de la Jocurile Olimpice din 1911. Atunci când vaporul a fost lovit o alt? nav?. Apoi, în 1916 se afla pe Britannic, ca asistent? medical?, când ?i aceast? nav? s-a scufundat. A supravie?uit tuturor acestor tragedii ?i a tr?it pân? în 1971.

John Wade Agan

John Wade Agan a fost urm?rit de ghinion cam toat? via?a. A fost lovit de fulger în timp ce vorbea la telefonul fix, a fost amenin?at cu arma în timp ce conducea un taxi ?i vârât în porbagajul ma?inii, a fost înjunghiat în piept de mai multe ori ?i a fost mu?cat de doui ?erpi, în acela?i timp.

Henry Zeigland

Henry Zeigland a crezut c? a sc?pat de moarte atunci când s-a desp?r?it de iubit?, în 1883. Femeia s-a sinucis când el a p?r?sit-o. Turbat de sup?rare, fratele ei l-a împu?cat ?i chiar a fost convins c? l-a ucis. Glon?ul îns? nu l-a omorât. Cel pu?in nu atunci. S-a înfipt într-un copac. Peste ani, atunci când a vrut s? înl?ture copacul, Henry Zeigland a decis s? foloseasc? dinamit?. Explozia a f?cut ca glon?ul din copac s? ajung? în capul lui. A murit pe loc.

Sursa

 

Comentarii

comentarii