Top 5 investitori care au ocolit România

Mercedes, no rx Oriflame, doctor Swarovski sau VoestAlpine se reg?sesc pe lista celor mai importan?i investitori care în ultimii zece ani au inten?ionat s?-?i dezvolte produc?ia în România.
Au tatonat terenul, tadalafil au negociat ?i chiar au semnat în?elegeri, dar în final s-au r?zgândit ?i ?i-au pus în aplicare planurile în alte ??ri.
Motivele au fost dintre cele mai diferite, de la lipsa de predictibilitate a economiei, la infrastructura proast? ?i pân? la izbucnirea crizei.
Mercedes, de la Sânandrei la Kecskemét
Dup? ce au studiat timp de mai mul?i ani condi?iile din România, reprezentan?ii constructorului auto Daimler Benz s-au decis s?-?i amplaseze noua fabric? la Kecskemét, în Ungaria, ?i nu în ?ara noastr?, la Sânandrei, în jude?ul Timi?.
În 2008, România pierdea o investi?ie de aproape 1,2 miliarde de euro ?i posibilitatea de a deveni ?ara cu trei produc?tori auto, respectiv Renault, Ford ?i Mercedes-Benz.
Unul dintre motivele pentru care Mercedes a ales Ungaria în locul României avea s? fie dezv?luit de ambasadorul Germaniei, Andreas Von Mettenheim. Acesta a spus c? „infrastructura de aici nu este suficient de bun?”.
Constan?a vs. Portul Pireu
Un an ?i ceva mai târziu, respectiv pe la jum?tatea lui 2009, chinezii de la China Ocean Shipping abandonau planurile f?cute pentru România, pentru a se îndrepta c?tre Grecia.
De?i ini?ial ace?tia doreau s? concesioneze câteva terminale din portul Constan?a pentru mai mul?i ani, ulterior au ales portul Pireu din Grecia. Motivul? Grecii au fost mai rapizi ?i au semnat contractul de 4,3 miliarde de euro f?r? s? stea prea mult pe gânduri.
Oriflame a dat România pe Rusia
În urm? c? opt ani ?i producatorul suedez de cosmetice Oriflame a renun?at la inten?ia de a investi aproximativ 50 de milioane de euro pentru construirea unei fabrici în România. Planurile au fost ulterior puse în practic? în Rusia.
De data aceasta, economia româneasc? pierdea investi?ia din cauza nivelului ridicat al taxelor ?i al impozitelor, dar mai ales al impredictibilit??ii economice.
“Au decis în final s? investeasc? la Moscova, pentru ca la noi taxele ?i impozitele sunt foarte mari. Cu cât costurile cresc, se majoreaz? ?i pre?ul produselor, care nu mai sunt competitive ?i nu po?i supravie?ui cu o marj? de profit mic?”, declara la vremea aceea Monica Tatoiu, fost director general al Oriflame România.
De la Swarovski de Cluj la Swarovski de Subotica (Serbia)
Grupul austriac Swarovski negocia la sfâr?itul lui 2010 cu autorit??ile din Cluj construirea unei unit??i de produc?ue într-unul dintre parcurile industriale Tetarom, cu o investi?ie ce ar fi urmat s? se ridice la 10 milioane de euro.
C?utau un teren de 3.000 mp pentru a face produc?ie manual? ?i industrial? de bijuterii care s? ia calea exportului. P?reau s?-l fi g?sit la Cluj, unde inten?ionau s? angajeze 800 de persoane.
Când afacerea era gata de perfectare, austriecii s-au r?zgândit. În prim?vara lui 2011 l?sau România pentru Serbia. În partea de nord a Serbiei, în ora?ul Subotica, reprezentan?ii Swarovski au investit ini?ial 15 de milioane de euro.
Nici cristale, nici o?el?rie
Al?i austrieci care au ocolit România de?i ini?ial li se p?rea atractiv? au fost ?i cei de la Voestalpine. În 2006 inten?ionau s? construiasc? o o?el?rie, în regiunea M?rii Negre, care ar fi necesitat o investi?ie de 5 miliarde de euro.
Al?turi de Bulgaria, Ucraina ?i Turcia, România era în c?r?i pentru realizarea investi?iei. De data aceasta, criza economic? a fost cea care a spulberat planurile.
Ele aveau s? fie reluate anul acesta, când austriecii de la VoestAlpine au ales SUA, respectiv statul Texas pentru a construi o o?el?rie.
Valoarea investi?iei este îns? mult mai sc?zut?, de doar 550 milioane euro. VoestAlpine a ales SUA datorit? pre?ul mic al energiei, pe fondul boomului industriei gazelor naturale.
O?el?ria american? ar urma s? înceap? s? produc? din 2016 ?i va avea o suprafa?? de 2 kilometri p?tra?i unde vor lucra aproximativ 150 de oameni.

Sursa

Comentarii

comentarii