Top cinci infracțiuni de sezon

politiaTop cinci infrac?iuni de sezon. Reprezentan?ii Poli?iei ne înva?? cum s? fim aten?i la anumite situa?ii ?i s? evit?m s? devim o victim? a propriului comportament.

Cele cinci tipuri de infrac?iuni sunt favorizate de neaten?ia oamenilor ?i ho?ii profit? din plin de ele. Nu dorim “s? îi tragem de urechi” pe cei care nu î?i protejeaz? în mod corespunz?tor bunurile personale, case ci rolul nostru este de a informa cet??enii cu privire la modul în care ac?ioneaz? infractorii ?i ce speculeaz? ei în comportamentul poten?ialei victime.

Nereferim în general, drug la un anumit gen de infrac?iune ?i anume FURTUL, dar vor atinge ?i aspectelegate de pierderea unor bunuri ?i modul în care trebuie s? procedeze un cet??ean care a g?sit un bun care nu îi apar?ine.

 Cazurile de mai jos sunt înso?ite ?i de situa?ii concrete sesizate poli?iei în ultimele zile. Testimonialele care apar nu apar?in victimelor ?i reprezint? un punct de vedere al poli?i?tilor de prevenire care au dorit în acest fel s? redea o imagine cât mai fidel? a reac?iei pe care o au de obicei persoanele care sunt p?gubite în acest fel.

1. Furturi din locuin?ede la parter sau etaje inferioare ale blocurilor – ferestre l?sate deschise pe timp de zi sau noapte

Din cauza zilelorc?lduroase din ultima perioad?, mul?i oameni, indiferent c? locuiesc  la cas? sau apartament las? ferestrele deschise, ziua sau noaptea, pentru aerisire sau r?corire. Acest lucru reprezint? „o motiva?ie” pentru infractori de a comite un furt din locuin??, mai ales dac? discut?m de case sau apartamente situate la parterul sau etaje inferioare ale blocurilor. Din acest punct de vedere trebuie s? manifest?m aten?ie ?i s? ne lu?m m?suri pentru descurajarea celor care încearc? s? profite de acest lucru.

Pe la prânz am plecat de acas?, l?sând geamul de la balcon deschis. La întoarcere am constatat c? cineva mi-a furat din locuin?? laptop-ul pe care pl?tisem 3200 lei. Cred c? ho?ii au intrat pe fereastra l?sat? deschis?, întrucât locuiesc ?i la parter. Acum îmi dau seama c? am gre?it, dar este prea târziu”. Ho?ii au profitat de faptul c? geamulde la balcon este l?sat deschis ?i au p?truns în interiorul apartamentului.

2.Telefoane/portofele/gen?i l?sate f?r? supraveghere

Este var? ?i lumea estemai relaxat?. Mergem la terase, în cluburi sau alte locuri în dorin?a de a ne deconecta. Sau pur ?i simplu st?m acas?. În orice moment bunurile mici ?i valoare pe care le avem asupra noastr? trebuie supravegheate. Cele mai multe furturi de acest gen se comit în spa?ii publice. Ho?ii sunt în c?utarea unor astfel de oportunit??i ?i atunci când observ? un telefon nesupravegheat, încearc? s? îl sustrag?. ?ansa de reu?it? a furtului este în strâns? leg?tur? cu aten?ia pe care proprietarul o acord? bunurilor personale.

Seara, am plecat de acas? ?i mi-am l?sat telefonul pe masa aflat? în curtea casei. Era un telefon de ultim? genera?ie, în valoare de circa 3000 de lei. Nu m? gândeam c? o s? p??esc a?a ceva”.

3. Însu?irea bunului g?sit – sau mai bine zis BUNURILE PIERDUTE

În general discut?m despre cet??enicare, din diverse motive – grab?, neaten?ie sau neglijent? – î?i uit? bunurile în anumite locuri pe care le-au frecventat sau, pur ?i simplu, le pierd.

Cele prezentate mai sus, scot îneviden?? importan?a adopt?rii ?i punerii în practic? a unor m?suri simple de protec?ie a bunurilor personale, care trebuie s? devin? un “tic” pentru to?i. Scopul este acela de a nu ne prejudicia noi în?ine ?i s? reducem pe cât posibil astfel de situa?ii nepl?cute pentru oricine, mai ales din punct de vedere financiar.

Pe de cealalt? parte, ne adres?m?i celor care g?sesc bunuri care nu le apar?in. În acest sens le amintim/reamintim c? au obliga?ia legal? ca în termen de 10 zile de la g?sirea bunului s? îl înapoieze posesorului sau s? îl predea poli?iei. În caz contrar risc? s? fie cerceta?i penal pentru s?vâr?irea infrac?iunii de “însu?irea bunului g?sit”.

Printre bunurile reclamate cauitate/pierdute, telefonul mobil este întâlnit în peste 50% din situa?ii, urmat de gen?i, po?ete, portofele, bagaje, haine. Ca ?i loca?ie, taxiuleste locul preferat în care victimeleî?i pierd bunurile. Urmeaz? mai apoi cluburile, complexele comerciale, magazinele, alte spa?ii publice.

“Dup? ce am scos bani din bancomat, din gre?eal? am pierdut portofelul. Cred c? mi-a c?zut pe jos. Aveam îl el, pe lâng? banii sco?i de pe card, ?i cheile de la locuin??”.

4. Furturi prin metoda:“ ce telefon frumos ai, vreau s? îl v?d ?ieu!”

Din ce în ce mai mul?i copii,începând chiar din ciclul primar, primesc telefoane din partea adul?ilor. ?i nu discut?m de terminale ieftine, ci de aparate de ultim? genera?ie, smartphone-uri, a c?ror valoare este destul de însemnat?. Nimeni nu neag? dorin?a p?rin?ilor de a ?tii permanent unde se afl? copilul lor ?i de a putea s? îl contacteze de câte ori consider? c? este necesar acest lucru. Nu de pu?ine ori, telefonul mobil reprezint? o recompens? pentru anumite rezultate ale copilului. Dar este necesar ca adul?ii s? con?tientizeze ?i altceva.Astfel,ne trimitem copilul la ?coal?, la joac? sau în alte locuri publice cu o mic? avere asupra lui. Pe care îns?, de cele mai multe ori, nu ?tie cum s? o gestioneze, iar modul în care folose?te telefonul mobil îl poate transforma în ?inta unui infractor.

B?iatul meu mergea pe strad? ?i ?inea telefonul în mân?. A venit un tân?r necunoscut,  i l-a luat din mân? ?i aplecat.  I-am spus c? daca nu are grij? de el, altul nu mai îi cump?r”.

5. Furturile din autoturisme  – bunuri de valoare l?sate la vedere sau portiere neasigurate

Ho?iiobserv? bunuri de valoare l?sate la vedere în ma?ini ?i trec la ac?iune. Fie for?eaz? portiera, fie sparg geamul acesteia, rezultatul este totdeauna acela?i: paguba constând în valoarea bunului sustras ?i la care se adaug? ?i distrugerea provocat? autoturismului. Bunurile furate sunt de obicei telefoanele mobile, aparate GPS, borsete, gen?i, iar ho?ii opereaz? atât ziua, cât ?i noaptea ?i comit infrac?iunea într-un timp foarte scurt.

“Am l?sat ma?ina pentru scurt timp descuiat? ?i în interior o borset? în care aveam documente personale ?i o sum? important? de bani.  Nu am crezut c? ho?ii pot opera atât de re

Comentarii

comentarii