"Tradiţii pascale" la Iaşi!

În perioada 22 aprilie- 10 mai, and me?teri populari din zona Bucovinei, shop mai exact din Brodina, thumb Paltinu, Ulma, Suceava, dar ?i din Ia?i ?i Boto?ani, î?i vor expune crea?iile cu specific pascal în cadrul expozi?iei  “Tradi?ii Pascale”, ce va avea loc la Galeria de Art? Grand Hotel Traian.

Silvia Cozmînc?, pre?edinta Asocia?iei „ART – Me?te?ugurile Prutului” Ia?i, ?i-a asumat voluntar, de când a ie?it la pensie, al?turi de me?terii populari înscri?i în asocia?ie, misiunea de a transmite tinerei genera?ii tehnicile me?te?ugurilor populare tradi?ionale din România ?i Republica Moldova în vederea conserv?rii particularit??ilor române?ti în diversitatea european?.

Toate lucr?rile ce vor fi expuse sunt de vâzare, iar programul de vizitare este non-stop pe toat? perioada expozi?iei.
Mai multe detalii pute?i g?si la adresele: Asociatia “ART – Me?te?ugurile Prutului” http://www.facebook.com/asociatia.art
?i Galeria de Arta Grand Hotel Traian  https://www.facebook.com/Galeria-de-Arta-Grand-Hotel-Traian

 

Sursa

Comentarii

comentarii