Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie

targ_gaina_agerpres_1_75737400Prooroc Ilie Tesviteanul, cialis s?rb?torit în 20 iulie, hospital a fost fiul lui Sovac, treat un preot al Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceast? cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului.

În aceast? zi nu se lucreaz? de teama pagubelor (tr?znete, ploaie, grindin?), îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii – se reteaz? stupii, se duc faguri ?i mere la biseric? spre binecuvântare ?i se împart de poman?.

Sfântul Ilie este ?i ocrotitorul recoltelor; de aceea, în aceast? zi ogoarele se stropesc cu agheasm? pentru ca ele s? aduc? rod bogat în anul urm?tor. În diminea?a praznicului, se culeg cele mai bune plante de leac, care se usuc? în locuri ferite de umezeal? ?i se p?streaz? în farmacia casei. Tot acum se culege ?i se sfin?e?te la biseric? ?i busuiocul. Este bine s? facem provizii de busuioc , o plant? cu efecte miraculoase pentru s?n?tate ?i pentru via?a spiritual?.

În multe zone din Moldova, în aceast? zi, gospodarii m?nânc? grâu nou fiert, îndulcit cu miere, pentru a avea spor în munca lor. Chiar dac? grâul nu s-a treierat în localitatea respectiv?, gospodinele nu renun?? la tradi?ie: ele se îmbrac? în haine de s?rb?toare ?i merg în câmp s? secere câ?iva snopi. Apoi, femeile scutur? snopii, adun? boabele, le piseaz? ?i fierb grâul pe care-l îndulcesc cu miere.

În multe zone rurale, în mod discret, în ajunul s?rb?torii, fetele nem?ritate merg în lanurile de cânep?. Îmbr?cate în c?m??i albe, ele se scald? în roua a?ternut? pe cânep?. Fata care viseaz? un lan de cânep? verde se va c?s?tori cu un b?iat tân?r. În schimb, fata care viseaz? un lan de cânep? uscat? se va c?s?tori cu un b?rbat mai în vârst?.

Ilie se bucur? de o cinstire deosebit? din partea Bisericii, ziua pr?znuirii sale fiind marcat? în calendar cu ro?u, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt prooroc.

Sfântul Prooroc Ilie este una dintre cele mai interesante ?i complexe figuri de sfin?i, putând fi considerat un sfânt ecumenic, deoarece este cinstit nu numai în cre?tinism, ci ?i în iudaism ?i chiar în tradi?ia islamic?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii