Traian Băsescu mulțumește Guvernelor Boc, Ungureanu și Ponta

Pre?edintele Traian B?sescu a declarat, help într-o conferin?? de pres? la Palatul Cotroceni, shop referindu-se la situa?ia economic? a României, no rx c? “nava e la cheu, în port sigur”, el mul?umind pentru c? s-a ajuns aici Guvernelor Boc, Ungureanu ?i Ponta.

“Am tr?it cu toate cele trei guverne ?i încerc s? dau fiec?ruia ce-i al lui. Guvernul Boc a pus interesul na?ional deasupra interesului de partid ?i practic ?i-a sacrificat voturile pentru a restabili echilibrul macroeconomic al ??rii, pentru a da ?anse la reluarea dezvolt?rii, pentru a reda românilor demnitatea. O ?ar? care împrumut? bani de la Fond ca s?-?i pl?teasc? salariile ?i pensiile nu e o ?ar? cu cea mai bun? reputa?ie”, a afirmat B?sescu.

?eful statului a ad?ugat c? mul?ume?te ?i Guvernului Ungureanu pentru c? nu a afectat parcursul de recuperare, spunând c? acela?i lucru este valabil ?i pentru Guvernul Ponta.

“Mi-a fost team? – ?i v? pot spune c? asta a fost perioada care mi-a dat încrederea c? se poate coabita cu Guvernul Ponta – c? acest guvern ar fi putut lua m?suri populiste, excesive, care s? strice din nou echilibrele, în perspectiva alegerilor din iarn?. N-a f?cut-o ?i de aceea consider c? ?i-a adus contribu?ia la atingerea rezultatelor de ast?zi”, a spus B?sescu.

Acesta a mai afirmat c? România a ajuns la stadiul la care nu se mai bate pentru supravie?uire.

“Trebuie s? relu?m b?t?lia pentru cre?terea economic? durabil?, prin g?sirea unui optim între dezvoltarea bazat? pe investi?ii ?i dezvoltarea stimulat? de consum. Teoria c? stimularea excesiv? a consumului este o sou?ie de cre?tere economic? s-a dovedit a fi fals?. E clar c? trebuie g?sit optimul de dezvoltare prin investi?ii ?i un consum optim care s? nu ne readuc? la situa?ia din 2008”, a declarat Traian B?sescu.

“Saltul de la 9% la 2,9% este enorm ?i nu e niciun stat din UE care s? fi avut deficit de 9% ?i s?-l reduc? atât de repede. A fost un efort uria? pe care l-au f?cut românii ?i care a ar?tat c? na?iunea român? e capabil? de performan??”, a mai ad?ugat pre?edintele. De altfel, acesta le-a mul?umit românilor pentru sacrificiile f?cute din anul 2010.

El a precizat c?, în acest moment, România revine în parametrii Tratatului de la Maastricht ?i redevine o ?ar? credibil? pe pie?ele de capital.

Sursa

Comentarii

comentarii