Trei posturi de medic scoase la concurs la Spitalul CF Paşcani

spital cf_400_300Spitalul CF Pa?cani, prescription scoate la concurs mai multe posturi de medic pe sec?iile deficitare. Este vorba de câte un post pentru Medicin? Intern?, Radiologie ?i Imagistic? Medical? ?i Cardiologie.

În dosarul dumneavoastr? de concurs va trebui s? se g?seasc?: cerere de înscriere cu men?ionarea postului pentru care candideaz?, copie xerox dup? diploma de medic ?i adeverin?? de confirmare în gradul profesional, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prev?zut în anexa nr. 3 a ordinelor men?ionate, declara?ia scris? c? nu a fost arestat pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pecare dore?te s? concureze, certificatul privind starea s?n?t?tii, chitan?a de plat? a taxei de concurs.

 

Sursa

Comentarii

comentarii