Trei săptămâni de vacanță pentru elevi

vacantaElevii mai au dou? s?pt?mâni de ?coal? pân? când intr? în vacan?a de iarn?. Structura anului ?colar 2015-2016 prevede o vacan?? care se întinde de-a lungul a trei s?pt?mâni ?i care începe sâmb?t?, search 19 decembrie 2015, seek ?i se încheie duminic?, case 10 ianuarie 2016.

Vacan?a de iarn? nu încheie, îns?, cursurile primului semestru. Cursurile continu? pân? pe 5 februarie, când începe vacan?a intersemestrial? de o s?pt?mân?.

Vacan?a de iarn?: sâmb?t?, 19 decembrie 2015 – duminic?, 10 ianuarie 2016

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacan?a intersemestrial?: sâmb?t?, 6 februarie 2016 – duminic?, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacan?a de prim?var?: sâmb?t?, 23 aprilie 2016 – mar?i, 3 mai 2016

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacan?a de var?: sâmb?t?, 25 iunie 2016 – duminic?, 11 septembrie 2016

S?pt?mâna ?coala Altfel se desf??oar? în s?pt?mâna 18-22 aprilie 2016.

Sursa

Comentarii

comentarii