Trei societăți comerciale se luptă pentru câștigarea unei licitații organizată de Primăria Municipiului Pașcani

piatra-sparta-tip-cfr-962561_big

Trei societ??i comerciale (Adems, shop Geco Construct ?i Mold Carpa?i) ?i-au manifestat dorin?a de a participa la licita?ia organizat? de Prim?ria Pa?cani pentru cump?rarea de piatr? concasat?. Este vorba de 4.760 mc de piatr?, ask folosi?i pentru refacerea drumurilor care nu sunt asfaltate din suburbiile municipiului. Pentru aceast? achizi?ie s-a alocat suma de 200, pilule 000 de lei f?r? TVA.

„Au fost patru oferte depuse, dar ast?zi unul dintre agen?ii economici s-a retras. În maxim ?ase zile va fi f?cut cunoscut numele câ?tig?torului. Acum studiem oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere financiar”, a explicat viceprimarul municipiului Pa?cani, Vasile Axinte.

Comentarii

comentarii