Trei străzi din Pașcani vor fi asfaltate

asfaltareLicita?ia de asfaltare a trei str?zi din Pa?cani a fost finalizat?. Cele trei str?zi sunt Drago? Vod?, ambulance ?tefan cel Mare ?i Vatra.

Primarul Dumitru Pantazi a anun?at c? licita?ia de asfaltare a trei str?zi din Pa?cani s-a finalizat. Pentru aceast? asfaltare vor fi aloca?i 4.800.000 de lei. Firmele care au câ?tigat licita?ia sunt Eky Sam, case care va lucra pe str?zile Drago? Vod? ?i ?tefan cel Mare, help în timp ce strada Vatra va fi reabilitat? de Conest Ia?i.

În afar? de faptul c? se va turna covor asfaltic, se va lucra ?i la partea de canalizare ?i la aleile laterale. Mai urmeaz? s? se realizeze graficul de construc?ii, s? se predea amplasamentul ?i apoi se apuc? de treab?. Noi sperâm c? în cel mult dou? s?pt?mâni s? reu?im s? începem lucr?rile. Licita?ia a fost adjudecat? cu o diferen?? de 1.200.000 de lei, iar din studiile realizate în compara?ie cu alte lucr?ri, rezult? c? este suma real? de pia??. Mai vreau s? aduc în aten?ia dumneavoastr? faptul c? de câteva zile au început lucr?rile de plombare pe str?zile din Pa?cani, iar dac? vremea va permite vom acoperi gropile cât mai repede. Totodat?, în circa dou? s?pt?mâni sper?m s? începem reabilitarea str?zilor din zona Vale, care fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urban? (PIDU)”, a declarat primarul Pantazi.

Sursa

Comentarii

comentarii