Trenurile vor avea întârzieri din cauza caniculei

tren_CFRTrenurile de marf? ?i c?l?tori vor circula, no rx în aceast? s?pt?mân?, sales cu vitez? redus?, seek din cauza temperaturilor ridicate care se înregistreaz? în aer ?i la nivelul solului.

„În perioada canicular?, cuprins? în intervalul 12 — 14 august 2014, din cauza temperaturilor ridicate care se înregistreaz? în aer ?i implicit la nivelul solului, vor fi introduse limit?ri de vitez? în circula?ia trenurilor. Astfel, viteza de circula?ie a trenurilor de marf? ?i de c?l?tori se reduce cu 10-50 km/h fa?? de viteza normal?, pe anumite sec?ii de cale ferat?. Aceast? m?sur? este necesar? în perioadele caniculare pentru ca traficul feroviar s? se desf??oare în condi?ii de siguran??“, au transmis oficialii CFR.

Reducerea vitezei de circula?ie va atrage dup? sine întârzieri la destina?ie, în medie, de 30-40 de minute/ tren, func?ie de traseul trenului din graficul de circula?ie.

„În cazul trenurilor de lung parcurs, care tranziteaz? mai multe jude?e aflate sub avertizarea Administra?iei Na?ionale de Meteorologie ANM de canicul?, este posibil s? apar? întârzieri mai mari, de pân? la 50-60 de minute/tren. M?sura de reducere a vitezelor de circula?ie, în anumite intervale de timp în care temperaturile dep??esc limitele normale, este o m?sur? obligatorie pentru siguran?a traficului feroviar ?i, de asemenea, este aplicat? de toate administra?iile de cale ferat?, la nivel european. Este important de men?ionat c? în perioada de canicul? temperaturile înregistrate în ?in? dep??esc 50 de grade C“, se mai spune în comunicat.

Informa?ii despre întârzierile înregistrate în traficul feroviar se pot ob?ine de la sta?iile ?i agen?iile CFR din Bucure?ti ?i din ?ar?, dar ?i la telefon 021/9521.

Comentarii

comentarii