Treptele viitoarei Catedrale încurcă amenajarea piațetei de lângă Primărie

imagine catedrala inspectie _400_300Alalt?ieri diminea?a, look  primarul Dumitru Pantazi, nurse protopopul Pavel Postolachi, find p?rintele Dumitru Cristea, inginerul Iulian Per?u ?i arhitectul Ioan Sasu s-au întâlnit în fa?a Catedralei pentru a discuta problema construirii fântânii arteziene ?i dac? aceasta mai este posibil?.

Pentru început s-a discutat despre reproiectarea pia?etei pentru ca aceasta s? se încadreze în spa?iu, deoarece Catedrala urma s? aib? un rând de sc?ri în fa?? ceea ce împiedic? realizarea proiectului ini?ial al pia?etei.

Inginerul Prim?riei, Iulian Per?u a declarat pentru newspascani, urm?toarele: ,,?inând cont de faptul c? de la ini?ierea proiectului de pia?et? au trecut peste 9 ani, au fost reanalizate solu?iile de pavaje ?i pentru fântâna artezian?”.

La acea întâlnire a fost prezent ?i arhitectul  Ioan Sasu, cel care a lucrat ?i la proiectul de construc?ie al Catedralei. A?adar în fa?a Catedralei va fi amenajat? o pia?et?,  iar suma alocat? acestei lucr?ri este de aproximativ 50 de miliarde lei vechi.

În ceea ce prive?te construc?ia Catedralei, aceasta stagneaz?. Început? în anul 2000 a costat pân? în momentul de fa?? aproximativ 30 miliarde de lei, cei mai mul?i bani venind de la Guvernul României prin Ministerul Culturii, dar ?i de la Prim?rie.

Sursa

Comentarii

comentarii