Trotuarele și spațiile verzi transformate în locuri de parcare

Pe str?zile din Pa?cani parc?rile sunt o problem?, shop ma?inile fiind parcate din ce în ce mai des pe trotuar, în zonele aglomerate, cum ar fi Centrul Pa?caniului, zona Lacului Pe?ti?orul ?i strada G?rii, de la Biserica Sf. Vineri pân? aproape de zona Depoului, dar ?i strada Izvoarelor, în special acolo unde este sediul APIA. De asemenea pe trecerile de pietoni ?i pe spa?iile verzi sunt parcate ma?ini, pietonii circulând mai mult pe ?osea.

Trotuarele din zonele foarte circulate de pietoni, au fost transformate în spa?ii de parcare, autorit??ile neavând nici o reac?ie în acest sens. Pentru mul?i ?oferi locul de parcare trebuie s? fie foarte aproape de locul în care ei au treab?, dac? se poate chiar ?i în fa?a u?ii. Scuza ?oferilor este aceea c? nu sunt destule parc?ri, ace?tia învinov??ind administra?ia.

Problema parc?rilor va fi rezolvat? doar par?ial dup? plomb?ri ?i asfaltare, urmând s? fie amenajate, marcate ?i semnalizate corespunz?tor. Parc?rile de la Pia?a Agroalimentar? Vale din zona stadionului, de la Biserica Catolic? zona Lacului Pe?ti?orul sau strada G?rii vor fi largite. ?oferii care parcheaza pe trotuare vor fi amenda?i atribu?ii în acest sens vor avea  ?i agen?ii din cadrul Poli?iei Locale Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii