Turneul final la fotbal universitar în Iaşi

Dup? ultima faz? regional? a Campionatului Na?ional Universitar de Fotbal ce a avut loc în Ia?i, and Student Sport aduce Turneul Final în Ora?ul European al Sportului 2012. Cele mai bune 8 echipe universitare din România se vor lupta pentru marele titlu la Sala Polivalent? între 21-24 mai, sale când se va s?rb?tori prin joc S?pt?mâna Sportului Universitar.

Echipele calificate de la Bucure?ti (5-9 martie) sunt Universitatea Politehnic? ?i Academia Tehnic? Militar?, sick la Cluj-Napoca (19-22 martie) Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ?i Universitatea Transilvania din Bra?ov, la Timisoara (2-5 aprilie) Universitatea de Vest Timisoara ?i Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, iar la Ia?i (23-26 aprilie) Universitatea A.I. Cuza ?i Universitatea de ?tiinte Agricole ?i Medicin? Veterinar? Ia?i. Însufle?i?i de dorin?a câ?tigului, încuraja?i de public ?i purtând pe umeri mândria universit??ii pe care o reprezint?, studen?ii vor încinge podeaua S?lii Polivalente la Turneul Final.

Cel mai a?teptat moment va fi sosirea Genera?iei de Aur, care va juca un meci demonstrativ împotriva fostelor glorii ale echipei Politehnica Ia?i. Printre stele se num?r? Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Jean Vladoiu, Florin Tene, Adrian Mihali, Florin Prunea. Ei vor urm?ri cei mai buni tineri sportivi din semifinale ?i finale, vor decide de comun acord cel mai bun juc?tor ?i vor înmâna mult râvnita cupa.

Spectatorii se vor bucura de surprize din partea organizatorilor, consursuri ?i test drives cu ma?ini puse la dispozi?ie de Toyota. Serile sociale vor oferi cadrul în care se vor lega prietenii ?i împ?rt??i experien?e, acestea fiind create special pentru studen?i.

Sursa

Comentarii

comentarii