Turneul Naţional Stradivarius “Bach to Basics” ajunge la Iaşi

Turneului Na?ional Stradivarius, patient care se va  desf??ura în 12 ora?e, drug având 6 edi?ii, 6 Sonate ?i Partite. Acest turneu este sus?inut de violonistul Alexandru Tomescu între 10 ?i 29 mai.

Muzica lui Bach a r?sunat pân? acum în câteva catedrale, acum e momentul s? poposeasc? la Ia?i.  ”Bach to Basics” va ajunge în Ia?i la data de 22 mai 2013 ?i va avea loc la  Biserica Romano-Catolic? “Adormirea Maicii Domnului”, de la ora 20:00.

Totul a început în mai 2008 când Alexandru a câ?tigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu din 1702, apar?inând Patrimoniului Na?ional. Alexandru a decis atunci c? fiecare român ar trebui s? poat? asculta m?car o dat? acest fabulos instrument, astfel n?scându-se ideea unui turneu na?ional.

Deoarece Alexandru Tomescu dore?te s? r?mân? fidel tradi?iei pe care a stabilit-o în ultimii doi ani – aceea de a prezenta spectacole sincretice – anul acesta ”Integrala Sonatelor ?i Partitelor” va fi înso?it? de un spectacol de lumini special conceput pentru eveniment. Astfel, lumina va acompania linia melodic? a celor ?ase lucr?ri, dar va pune în valoare în acela?i timp spa?iul generos al catedralelor reg?site în itinerariu.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii