Uimitor! Ce arată mâinile despre personalitatea noastră

degetDe?i este incredibil, pharm  lungimea degetelor ?i pozi?ionarea lor pot s? dezv?luie lucruri neb?nuite despre personalitatea noastr?, link despre aptitudinile sau alte calit??i pe care le de?inem.

M?soar? lungimea degetelor tale. În general, cel mai lung deget reprezint? cam ? din m?rimea palmei tale. Dac? el este îns? la fel de lung ca ?i palma, atunci se consider? c? ai degete lungi. Degetele mai mici de ? din lungimea palmei sunt scurte, restul sunt medii.

Degetele lungi indic? o înclina?ie spre detalii. Aceste persoane analizeaz? bine orice situa?ie ?i sunt destul de critice.

Degetele scurte înseamn? o persoan? orientat? spre o imagine de ansamblu. Ele se axeaz? pe lucruri concrete ?i nu se încurc? în detalii.

În general ar?t?torul este considerat a fi cel mai important deget în citirea palmei. El mai este numit ?i degetul “oglind?” pentru c? este un bun indicator al personalit??ii.

Un ar?t?tor lung indic? faptul c? persoana în cauz? poate fi un lider înn?scut. Este responsabil? ?i are standarde ridicate atât în privin?? propriului comportament, cât ?i cel al altora. Au tendin?a de a reflecta asupra lucrurilor, de a ?ine un jurnal, sunt atrase de astrologie ?i astrologie.

Un ar?t?tor scurt înseamn? lips? de încredere în propria persoan?. Aceste persoane au probleme în exprimarea adev?ratelor sentimente ?i a fi sinceri. Au tendin?a de a dezvolta propbleme de s?n?tate ce survin ca urmare a autodistrugerii: fumat, alcoolism sau o diet? nes?n?toas?.

Degetul mijlociu, numit ?i peretele, reprezint? atitudinea fa?? de autoritate ?i limitele mintale. O persoan? care are degetele mijlocii lungi este una care ia regulile în serios. EI nu respect? doar legile în sine ci ?i principiile care le guverneaz?. Ele sunt serioase ?i pot fi chiar ?i plictisitoare.

Un deget mijlociu destul de scurt indic? un spirit liber, o persoan? care tr?ie?te dup? propriile reguli.

Inelarul este mereu un deget destul de lung, iar în cazul b?rba?ilor, cu cât este mai lung indic? o nevoie mai mare de aten?ie ?i o stim? de sine ridicat?.

Degetul mic m?soar? capacitatea de comunicare ?i cea financiar? a unei persoane.

– un deget mic lung indic? un bun comunicator ?i o persoan? de succes din punct de vedere financiar. Un deget mic pozi?ionat mai jos decât celelalte trei degete (inelar, mijlociu si index) pot indica nevoia unei persoane protectoare în via?a acestei persoane.

Degetele  mari scurte indic? abilitatea de a rezolva probleme ?i a dep??i cu u?urin?? situa?iile dificile.

Degetele mari lungi indic? un nivel ridicat de disciplin? ?i perseveren??.

Flexibilitatea degetelor

Împinge u?or degetele pe spate, spre încheiatura mâinii. Cu cât degetele sunt mai flexibile, cu atât e?ti o persoan? spontan?, deschis? c?tre idei noi. Degetele rigide indic? înc?p??ânare ?i o putere mare de concentrare. Însemn? ?i c? de îndat? ce te-ai hot?rât asupra unui lucru nu vei fi dispus s? îl schimbi.

Distan?a dintre degete

Dac? degetul mijlociu ?i ar?t?torul sunt apropiate, acest lucru indic? faptul c? vei reu?i s? te impui ?i s? î?i împline?ti visele prin propriile for?e. Dac? sunt distan?ate, atunci modul în care î?i vei atinge ?elurile va depinde mult de ajutorul celor din jur.

Dac? inelarul este înclinat c?tre sau apropiat de degetul mijlociu, acest lucru înseamn? c? personana în cauz? este una artistic?.

Când inelarul ?i degetul mic sunt distan?ate, acest lucru indic? mult? independen?? în gândire.

Sursa

Comentarii

comentarii