Uită de fostul iubit …

fostul-iubitSe spune c? dup? o desp?r?ire tot ce vrei e s? scapi de suferin??. Ai dep??it naivitatea de a mai spera s? v? împ?ca?i sau poate chiar tu l-ai p?r?sit, view dar te sim?i singur?. Îi sim?i lipsa. Prive?ti la jum?tatea goal? de pat ?i tot ce te mai tenteaz? este s?-?i plângi de mil? seri la rând în singur?tatea casei sau pe um?rul celor mai buni prieteni.

?tii ?i tu c? asta nici nu-l va aduce înapoi, decease nici nu te va ajuta s? te repui mai repede pe linia de plutire. Dimpotriv?.

Sfaturile pe care urmeaz? s? le cite?ti nu îmi apar?in. Autoarea lor este Federica Bosco. Inspirându-se din propria experien?? ?i din pove?tile de via?? ale prietenelor ?i cititoarelor sale, aceasta a alc?tuit o list? de 101 sfaturi practice, necru??toare ?i amuzante, care te vor ajuta s? te desprinzi de trecut ?i s? î?i reg?se?ti pofta de via??, ca s? po?i începe plin? de încredere o nou? rela?ie.

 Iat? ?apte re?ete care te vor ajuta s? ui?i de fostul iubit:
1.Nu îl urm?ri (?i nu pune s? fie urm?rit)

Una dintre probele cele mai dureroase dup? încheierea unei rela?ii este s? te obi?nuie?ti cu gândul c? nu mai ai dreptul s? ?tii ce face el, chiar dac? înainte te anun?a ce face din zece în zece minute.

2.M?nânc? s?n?tos

Dac? ai fi bolnav? nu te-ai îmb?ta, nu ai mânca porc?rii, ai bea mai mult? ap? ?i ai încerca s? nu te torturezi prea mult. Într-un fel, asta e ceea ce s-a întâmplat. În urma unei desp?r?iri suferi ca din cauza unei boli.

3.Practic? yoga

Cu cât vei începe mai repede, cu atât via?a ta se va schimba mai repede în bine. Yoga este cel mai relaxant ?i mai inspira?ional dintre sporturi.

4.Gânde?te-te la cum au mers lucrurile ?i recunoa?te-?i gre?elile

Orice s-a întâmplat, nu mai sunte?i împreun? ?i ar fi cazul s? în?elegi de ce. ?ine minte ?i c? ceva care se stric?, de?i uneori se repar?, nu va mai fi niciodat? la fel.

5.Schimb?-?i obiceiurile

Va fi primul pas spre adev?rata vindecare. Cu fiecare schimbare benefic?, vei sim?i c? ie?i din cercul vicios al rutinei ?i vei g?si o nou? motiva?ie s? începi o via?? nou?. De exemplu, dac? obi?nuie?ti s? m?nânci dulciuri, înlocuie?te-le cu fructe proaspete. Oricât de mici ar fi, schimb?rile conteaz?.

6.?ine un jurnal secret

Ia un caiet, noteaz? în el planul pentru noua ta via?? sau scrie cele mai mici detalii care te vor face s? te sim?i mai bine atunci când iar te va lua deprimarea. Cineva ?i-a spus cât e?ti de frumoas?? Noteaz?! Î?i va prinde bine dac? vei reciti când î?i va mai trece prin cap c? v-a?i desp?r?it pentru c? nu mai ar?tai suficient de bine pentru el.

7.Pleac? într-o c?l?torie

Este sfatul cel mai tipic dintre toate, dar ?i cel mai eficient. C?l?toria perftect? este cea pe care o faci de una singur?, pentru c? î?i permite s? î?i înfrun?i propriile gânduri ?i s? te apropii mai mult de tine. Dar ?i c?l?toriile cu prietenele sunt importante, pentru c? fetele te vor trage de mânec?, spre cel mai tare party, atunci când vei vrea s? prive?ti stelele gândindu-te la pove?tile de iubire sfâr?ite prost.

Comentarii

comentarii