Ultima îmbratisare a unui cuplu! Cea mai TULBURĂTOARE fotografie a tragediei din Bangladesh

O imagine surprins? de un fotograf din Bangladesh, viagra cu un b?rbat ?i o femeie care au murit îmbr??i?a?i în urma pr?bu?irii unei cladiri în Savar, cialis în apropiere de capitala Dhaka, tadalafil surprinde întreaga dimensiune uman? a dramei produse în aceast? ?ar?.

„Aceast? imagine, de?i este profund tulbur?toare, este obsedant de frumoas?. O îmbr??i?are în moarte, tandre?ea sa se ridic? deasupra ruinelor pentru a ne atinge acolo unde suntem cel mai vulnerabili”, afirm? Shahidul Alam, un fotograf ?i scriitor din Bangladesh.

„Am fost întrebat de multe ori despre fotografia cuplului care se îmbr??i?eaz? dup? dezastru. Am c?utat cu disperare,  dar nu am g?sit niciun indiciu despre ei. Nu ?tiu cine sunt sau care era rela?ia lor”, a declarat Taslima Akhter, cel care a realizat fotografia.

„Am petrecut întreaga zi la locul în care s-a pr?bu?it cl?direa, urm?rind cum muncitorii în confec?ii r?ni?i erau salva?i dintre ruine. Îmi amintesc ochii însp?imânta?i ai rudelor – eram epuizat atât mental, cât ?i fizic. În jurul orei 02.00, am g?sit un cuplu care se îmbr??i?a în ruine. P?r?ile inferioare ale trupurilor lor erau îngropate în ciment. Sângele din ochii b?rbatului curgea ca o lacrim?. Când am v?zut cuplul, nu îmi venea s? cred. M-am sim?it de parca i-a? fi cunoscut – îi sim?eam foarte aproape de mine”, poveste?te fotograful.

„De fiecare dat? când privesc aceast? fotografie m? simt stânjenit – m? obsedeaz?. Este ca ?i cum mi-ar spune, nu suntem un num?r – nu doar mâna de lucru ieftin? ?i vie?i ieftine. Suntem fiin?e umane ca voi. Via?a noastr? este pre?ioas? ca a voastr?, iar visurile noastre sunt ?i ele pre?ioase”, adaug? Akhter.

Cl?direa Rana Plaza, situat? în Savar, la periferia capitalei Dhaka, s-a pr?bu?it la 24 aprilie, în momentul în care în interior se aflau aproximativ 3.000 de muncitori în confec?ii.

Echipele de salvare au recuperat 2.437 de supravie?uitori, în timp ce alte peste 900 de persoane au murit, potrivit ultimului bilan?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii