Ultimul mesaj al candidatului Marius Pintilie înainte de alegeri

logo localCu câteva ore în urm?, illness candidatul PNL pentru Primaria Pa?cani, Marius Pintilie, a sus?inut o conferin?? de pres? în care a declarat un mesaj pentru alegatori.

Acesta a mul?umit presei, a povestit despre cum a pus bazele în formarea echipei pentru Consiliu Local ?i Prim?rie, dar ?i despre adversarii politici. “În primul rând vreau s? mul?umesc presei pentru c? a?i fost al?turi de noi în aceast? campanie electoral?, pentru c? a?i partcipat de fiecare dat? când v-am chemat ?i pentru c? a?i relatat corect ?i onest ceea ce s-a întamplat în campanie. Pentru noi campania a început în toamn?. Am construit o nou? echipa liberal?, cu oameni bine inten?iona?i ?i bine preg?ti?i, am preg?tit proiectele ?i am schi?at viziunea noastr? pentru Pa?cani. În ultimele dou? luni am întalnit mii de p??c?neni care ne-au ajutat s? formul?m aceast? viziune, ne-au transmis problemele dar ?i speran?ele lor pentru viitorul ora?ului nostru. Am încercat s? ducem o campanie pozitiv?, axat? pe proiecte. Am reu?it în cea mai mare m?sur?. Au fost câteva momente mai intense, ca în fiecare campanie electoral?, dar noi am încercat s? ne ab?inem de la etichete, jigniri sau atacuri la persoan?, iar oamenii au apreciat asta. Consider?m c? ast?zi, dup? 26 de ani de democra?ie, se poate face politic? într-un mod civilizat. O parte dintre problemele pe care am dorit s? le dezbatem nu s-au discutat, pentru c? Dumitru Pantazi, candidatul PSD, nu a binevoit s? partcipe la toate dezbaterile publice. Probabil atâta respect are domnia-sa pentru p??c?neni. Pe 5 iunie ave?i de f?cut o alegere, stima?i p??c?neni. Nu doar între Marius Pintilie ?i Dumitru Pantazi, nu doar între PNL ?i PSD. E o alegere între viziuni, abord?ri sau mentalit??i complet diferite pentru Pa?cani. În viziunea lui Dumitru Pantazi, anumite investi?ii ?inte pe câteva obiective ar trebui s? rezolve problemele ora?ului iar p??c?nenii ar trebui s? fie mul?umi?i. Sti?i ceva? Am v?zut aceast? abordare în ultimii 26 de ani. Politicienii asta au promis, asta au încercat s? fac?. Iar rezultatul îl vedem cu to?i. Eu cred c? putem schimba complet aceast? abordare. Am înv??at câteva lucruri în ultima vreme:

Pa?caniul are în primul rând nevoie de respect. Respect pentru cet??eni ?i drepturile lor – dreptul la opinie, dreptul de a fi consulta?i prin referendum, dreptul de proprietate, dreptul la educa?ie. Pa?caniul are apoi nevoie de o viziune, de o perspectiv? pe termen mai lung de câteva luni sau chiar de patru ani. În cadrul unei viziuni cuprinzatoare, ?i cu respectarea tuturor cet??enilor, Pa?caniul are apoi nevoie de locuri de munc? ?i servicii publice de calitate, de condi?ii de trai decente ?i condi?ii pentru o via?? social? activ?. Aceasta este alternativa cu care vin în fa?a dumneavoastr?. De multe ori, politica pare o confruntare neplacut? între dou? persoane sau dou? partide. Dar alegerea care v? a?teapt? pe 5 iunie înseamn? foarte mult, poate schimba destinul acestui ora?. În acest an avem un singur tur de scrutin, o singur? ?ans?. V? rog s? nu risipi?i aceast? ?ans?, s? ie?i?i la vot ?i s? v? asuma?i aceast? alegere. Încuraja?i pe toat? lumea s? participe, a?a încat pe 5 iunie s? avem o prezen?? la urne cât se poate de mare”, a declarat candidatul PNL Pa?cani, Marius Pintilie.

Sursa

Comentarii

comentarii