Un avertisment șocant vine din partea cercetătorilor: "Oceanele vor fierbe, iar atmosfera se va umple cu abur"

efect-de-sera-2Noi informa?ii îngrijor?toare cu privire la evolu?ia Terrei au fost dezv?luite de c?tre oamenii de ?tiin??. Cercet?torii de la  Universitatea din Victoria avertizeaz? din nou asupra efectului de ser? ce afecteaz? planeta.

Un studiu elaborat demonstreaz? c?  Terra se va transforma într-o planet? extrem de arid?, try precum Venus, întrucât Soarele î?i va intensifica activitatea, iar cantitatea de radia?ii trimis? c?tre P?mânt va cre?te.

Avertiz?rile nu se opresc aici. Oamenii de ?tiint? sus?in c? odat? cu intensificarea activit??ii soarelui se va  accentua  efectul de ser?, ducând în cele din urm? la supraînc?lzirea planetei.

„Oceanele vor fierbe, iar atmosfera se va umple cu abur, formând astfel o p?tur? sufocant?”,  declar? cei ce au efectuat studiul.

Cercet?torii Tyler Robinson ?i Colin Goldblatt au r?mas ?oca?i de modul cum  radia?iile termice accentueaz? efectul de ser?. Ei afirm? c? atmosfera este cu mult mai fragil? decât se credea anterior, iar supraînc?lzirea Terrei se va produce mai rapid decât se preconiza pân? acum.

Sursa

Comentarii

comentarii