Un bătrân din Sodomeni și-a autoincendiat locuința

Ieri, prescription 23 aprilie, malady Dumitru Ungureanu, treatment un b?rbat în vârst? de 67 de ani din comuna Sodomeni ?i-a autoincendiat locuin?a iar înainte de asta a amenin?at c? o s? recurg? la acest gest, conform spuselor vecinilor. Pe strada Tudor Vladimirescu, au ajuns la fa?a locului dou? autospeciale de stingere incendiu ?i un echipaj de poli?ie.

Din cauz? c? sora b?trânului, aflat? la munc? în str?in?tate, nu i-a mai trimis bani ca s? se între?in?, acesta s-a r?zbunat. Casa în care locuie?te acesta a fost l?sat? mo?tenire, de c?tre mama sa.

B?rbatul a reu?it s? dea foc la o buc?t?rie de var?, din spatele casei, iar interven?ia imediat? a pompierilor a salvat locuin?a mai mare.

B?rbatul ?i-a petrecut via?a mai mult prin pu?c?rie, din cauza unor în?el?ciuni f?cute prin alte ora?e din ?ar?, potrivit oamenilor din zon?. Acestora le e fric? de cons?teanul lor care este cunoscut pentru infrac?iunile comise.

Angaja?ii ISU au reu?it s? sting? incendiul, dup? aproximativ o or?, buc?t?ria îns? a fost distrus? în totalitate.

B?rbatul a fost dus la sediul poli?iei pentru audieri.

Sursa

Comentarii

comentarii