Un eveniment caritabil ce-şi propune să ajute un băieţel

În data de 23 mai 2013, nurse de la ora 19:00, va  avea loc în  Aula Magna „Haralamb Vasiliu” a Universit??ii de Agronomie, Ia?i, evenimnetul caritabil „Un sunet în t?cere”, organizat de echipa EnjoyLife, format? din 23 de masteranzi ai Universit??ii Alexandru Ioan Cuza, împreun? cu Funda?ia Star of Hope.

Acest evenimnet va fi constituit de un concert de muzic? clasic?, ce v? va încânta auzul cu compozi?ii muzicale ale dinastiei Strauss, interpretate de Romanian Academic Orchestra ?i dirijate de Michael Beck. Ve?i fi pl?cut impresiona?i de momentele de balet, precum ?i de teatru care vor împodobi cu art? seara.

Acest eveniment î?i propune s?-l ajute pe Robert Atasiei, un copil de 6 ani din localitatea Scânteia, care sufer? de hipoacuzie neurosenzorial? bilateral?. Prin urmare, to?i banii ob?inu?i din vânzarea biletelor ?i din dona?ii vor fi utiliza?i în scopul achizi?ion?rii a dou? proteze auditive digitale ?i achit?rii ?edin?elor de logopedie necesare recuper?rii auzului ?i dezvolt?rii normale a limbajului.

 

Sursa

Comentarii

comentarii