Un militar sovietic dispărut a fost găsit în Afganistan

De?i a fost disp?rut pe parcursul r?zboiului din 1980 din Afganistan, diagnosis un militar sovietic a fost g?sit viu, tr?ind ca vindec?tor printre afgani, conform unui comunicat trimis de o asocia?ie de veterani.

B?rbatul lupta pentru Armata Ro?ie în Afganistan, a fost grav r?nit, îns? a fost g?sit de un grup de localnici – care l-au ?i îngrijit. Acesta a adoptat în cele din urm? un mod de via?? seminomad, a luat nume de afgan ?i a devenit vindec?tor, dup? ce a înv??at virtu?ile plantelor medicinale.

Fostul militar s-a c?s?torit, îns? so?ia sa a murit, iar copii nu a avut. Acesta î?i aminte?te perfect numele rudelor sale de acas? ?i locul unde tr?ia înainte de a veni în Armata Ro?ie. Rudele sale au fost informate, dar nu a fost luat? în calcul o posibil? întoarcere acas?.

Sursa

Comentarii

comentarii