Un nou eveniment la Iași: „Ziua absolventului 2013”

MARSUL-ABS3-290x2901Joi, cialis 20 iunie 2013, capsule mii de studen?i sunt a?tepta?i s? s?rb?toreasc? „Ziua Absolventului” 2013, festival care face parte din suita de manifest?ri incluse în calendarul „Festivalului Interna?ional al Educa?iei (FIE) Ia?i”. Acest eveniment va cuprinde „Mar?ul tradi?ional”, ceremonii solemne ?i un concert exploziv cu Vunk ?i Antonia, câ?tig?torii „Best Romanian Act la MTV EMA 2012”.

Manifestarea va debuta cu „Mar?ul Absolven?ilor” celor cinci universit??i publice din Ia?i pe dou? trasee deja consacrate. Astfel, absolven?ii „Universit??ii de ?tiin?e Agricole ?i Medicina Veterinar? Ion Ionescu de la Brad” vor porni primii, la 18.30 ( din Rond Agronomie), vor str?bate Copoul, unde li se vor al?tura absolven?ii de la „Universitatea Al. I. Cuza”, apoi spre „Universitatea de Medicina ?i Farmacie Grigore T. Popa” – Pia?a Na?iunilor Unite, unde grupul absolven?ilor USAMV ?i UAIC va deveni mai numeros, fiind completat cu absolven?ii medicini?ti. Mar?ul absolven?ilor va continua pe traseul b-dul Independen?ei – intersec?ia cu str. I.C Br?tianu – pia?a Miron Costin, punctul final al mar?ului fiind Bulevardul ?tefan cel Mare, unde vor ajunge la orele 20.00. Acolo, vor fi a?tepta?i s? vin? ?i grupul absolven?ilor de la „Universitatea Tehnica” dup? ce va fi str?b?tut traseul „Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi” – Parcare Iulius Mall – str. Elena Doamna – Bulevardul Independen?ei – intersec?ia cu str. I.C Br?tianu – pia?a Miron Costin – Bulevardul ?tefan cel Mare. Lor li se vor al?tura ?i absolven?ii „Universit??ii de Arte George Enescu”.

Absolven?ii celor cinci universit??i ie?ene se vor reuni, apoi, în fa?a Mitropoliei, unde vor primi binecuvântare din partea reprezentan?ilor „Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei” ?i ai „Episcopiei Romano-Catolice” de Ia?i.

În final, evenimentul se va încheia cu un concert live, sus?inut de Vunk ?i Antonia!

Sursa

Comentarii

comentarii