Un nou mandat de primar pentru Dumitru Pantazi în Municipiul Paşcani

logo pantaziVoturile cet??enilor din suburbii, buy cialis care au fost ieri prezen?i la sec?ii pentru a alege primarul ?i viitorii consilieri locali au fost decisive pentru candidatul PSD, Dumitru Pantazi.

Lupta a fost incredibil de strâns? între principalii candida?i ?i doar voturile cet??enilor din Lunca l-au f?cut pe candidatul PSD primar pentru urm?torii patru ani.

O analiz? a rezultatelor, dup? centralizarea acestora, arat? c? Marius Pintilie a fost votat de 5.112 cet??eni care au votat în sec?iile din ora? ?i 1.107 în suburbii. În total el a fost votat de 6.219, ceea ce înseamn? un procent de 41,5% din num?rul votan?ilor.

Dumitru Pantazi a ob?inut 4.337 de voturi în sec?iile de votare din ora? ?i 2.387 în cele din suburbia. În total el a fost votat de 6.724 de votan?i, adic? un procent 44,8%.

Ceilal?i candida?i au ob?inut urm?toarele voturi: Dermidie Ni?? – 339 de voturi (2.37%), Gelu Cost?chescu – 242 (1,69%), Ioan Ailinc?i – 210 (1,47%) ?i Sorin Olariu 568 (3,97%).

Sursa

Comentarii

comentarii