Un posibil vaccin împotriva cancerului ar putea exista datorită unor descoperiri genetice

sangeUn vaccin universal împotriva cancerului este la orizont dup? ce oamenii de ?tiin?? au descoperit cum s? programeze celulele imune pentru a lupta împotriva oric?rui tip de boal?.

Aceast? posibil? nou? terapie presupune injectarea unor mici particule de cod genetic în organism, stuff care c?l?toresc spre celulele imune ?i apoi le înva?? cum s? recunoasc? anumite tipuri de cancer.

De?i, clinic în trecut, nurse oamenii de ?tiin?? au demonstrat c? este posibil? ingineria celulelor sistemului imunitar în afara organismului, astfel încât acestea s? poat? identifica cancerul, este prima dat? când s-a întâmplat în interiorul celulelor.

?i pentru c? acest cod genetic ar putea fi programat pentru orice tip de cancer, înseamn? c? tehnica ar putea fi universal?. Medicii ar avea nevoie de profilul genetic al tumorii pentru a face un vaccin personalizat care, pe lâng? faptul c? ar lupta împotriva bolii, ar ?i preveni recidiva.

Testat pe ?oareci, vaccinul a declan?at un r?spuns imun puternic, în timp ce testele clinile f?cute în cazul a trei pacien?i cu cancer de piele au demonstrat c? tratamentul poate fi tolerat.

“Vaccinurile sunt rapide, iar produc?ia lor nu e costisitoare ?i, practic, orice antigen tumoral poate fi codificat prin ARN (acid ribonucleic, n.r.)”, a declarat autorul principal Prof. Ugur Sahin, directorul managerial al organiza?iei biofarmaceutice Translational Oncology (TRON) de la University Medical Centre din Universitatea Johannes Gutenberg, Mainz, Germania.
“Abordarea aceasta poate fi privit? ca o inedit? clas? de vaccinuri universale pentru imunoterapia cancerului”, a ad?ugat acesta.

Echipa s-a concentrat pe o clasa de celule ale sistemului imunitar, numite celulele dendritice, care sunt în mod constant în alert? în cazul invadatorilor str?ini în organism. Odat? ce o celul? dendritic? detecteaz? o celul? str?in? precum cancerul, captureaz? moleculele de la suprafa?a acesteia ?i le prezint? celulelor T (criminale pentru cancer) instruindu-le astfel pentru începerea luptei împotriva bolii.

Noua tehnologie presupune plasarea unui mic fragment de cod genetic într-o nanoparticul? ?i dându-i o înc?rc?tur? u?or negativ?, este atras? de celulele dendritice ale sistemului imunitar în splin?, în ganglionii limfatici ?i în m?duva osoas?. Odat? ajuns acolo , dispune de crearea unei molecule de cancer – cunoscute ca antigen – care este apoi utilizat? ca o “imagine” biologic?, astfel încât celulele imune s? ?tie de ce anume s? se apere. Autorii au demonstrat c? declan?eaz? un r?spuns puternic din partea celulelor T ?i porne?te lupta împotriva tumorilor.

Dr. Aine McCarthy, ofi?er de informa?ii în cadrul Cancer Research UK a declarat: “Prin combinarea studiilor de laborator cu rezultate dintr-un studiu clinic incipient, aceast? cercetare arat? c? un nou tip de tratament prin vaccin ar putea fi utilizat pentru a trata pacien?ii cu melanom prin stimularea efectelor sistemului imunitar”.

“Pentru c? vaccinul a fost testat la doar trei pacien?i, sunt necesare studii clinice mai ample pentru a confirma c? vaccinul func?ioneaz? ?i c? poate fi folosit în siguran??, în timp ce o cercetare mai dezvoltat? va determina dac? ar putea fi utilizat pentru a trata alte tipuri de cancer”, a ad?ugat aceasta.

Sursa

Comentarii

comentarii