Un subofiter din Buzau si-a impuscat sotia si apoi s-a sinucis

Un militar din Buz?u, salve Ion Ani?oiu, ?i-a împu?cat mortal so?ia în benzin?ria la care aceasta lucra, apoi s-a sinucis. Femeia apucase s? apese butonul de panic?, îns? firma de paz? a venit prea târziu.

Descoperirea macabr? a fost f?cut? luni noapte, în jurul orei 2.00, de un tân?r de 17 ani care intrase în benzin?rie pentru a cump?ra ceva. Imediat dup? el, au ap?rut ?i angaja?ii firmei de paz?, care au anun?at poli?ia. Întreaga scen? a fost v?zut? ?i de un vânz?tor de la o sta?ie de GPL din vecin?tate.

În vârst? de 34 de ani, b?rbatul era sergent major la o unitate de geniu din M?r?cineni. Se întorsese în toamna anului trecut dintr-o misiune în Irak. El ?i so?ia lui se aflau în proces de divor? ?i î?i cre?teau separat cei doi gemeni.

Poli?i?tii ?i procurorii militari au deschis o anchet? pentru a afla care este motivul pentru care subofi?erul ?i-a executat so?ia ?i apoi s-a sinucis.

Sursa

Comentarii

comentarii