Un tânăr din Stolniceni Prăjescu cercetează conflictele lumii!

melinteEste vorba despre Alexandru Melinte, decease un tân?r care studiaz? la una dintre cele mai bune Universit??i din lume. Acesta lucreaz? în prezent în cadrul unui proiect cu referire la conflictele inter-etnice din Africa, view dar ?i despre radicalizarea religioas? ?i conflictele din Orientul Mijlociu.

Urmeaz? s? plece în Africa ?i s? stea printre oamenii de acolo pentru a sim?i exact care e atmosfera. Are ca obiectiv s? ajung? în peste 50 de ??ri, s? ?in? conferin?e ?i seminarii prin toat? lumea, s? lucreze în mediul academic. Timpul ?i-l mai ocup? cu un articol care va fi publicat într-o revista de specialitate dup? ce se va întoarce din Africa, dar ?i cu promovarea României pe unde ajunge.

Are la activ mai multe proiecte. Dar despre cum a ajuns pân? aici, tân?rul în vârst? de 22 ani din comuna Stolniceni Pr?jescu ne spune chiar el în cadrul unui interviu acordat pentru bittv.info.

Pentru început, câteva cuvinte despre tine.

Am absolvit Colegiul Na?ional „Mihail Sadoveanu” Pa?cani. Am terminat Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca, unde am studiat Rela?ii Interna?ionale ?i Studii Europene, sec?ia englez?. În anul II am f?cut Studii Slavonice ?i Est-Europene la University College London. În prezent sunt masterand în cadrul programului Istorie Modern? ?i Rela?ii Interna?ionale de la Universitatea din Groningen, Olanda. În paralel, lucrez ca asistent de cercetare la aceea?i universitate în cadrul proiectului „Society and Change in Northern Ghana: Dagomba, Gonja, and the Regional Perspective on Ghanaian History” ?i sunt membru afiliat al Centrului de Studii Africane din cadrul universit??ii din Leiden.

Cum te descrii?

Încerc s?-mi simplific cât mai mult existen?a ?i s? fac doar lucurile care îmi plac. E ciudat, azi îmi iei interviu despre ce fac iar la var? m? po?i vedea bând bere la o teras? din Pa?cani. Fiecare r?mâne cu imaginea pe care o consider? valabil?.

Ai ales s? pleci din România, din anii studen?iei. De ce?

În anul I, nici nu îmi imagin?m c? o s? plec. Dar când s-a ivit oportunitatea s? m? mut în Londra, mi-am zis c? e o ?ans? cu care e pu?in probabil s? m? mai întâlnesc, deci n-am stat pe gânduri. În timp ce studiam acolo mi-am dat seama ce vreau s? fac pe viitor iar pentru masterat nici nu am luat în calcul posibilitatea de a r?mâne în România.

Ai posibilitatea s? c?l?tore?ti. Unde anume ai fost, ce ai f?cut ?i ce urmeaz??

Am mai participat la o ?coal? de var? în Polonia, la finalul anului I, unde am studiat Impactul crizei economice asupra democra?iei din România. Au participat mai multe Universit??i din Centrul ?i Estul Europei ?i fiecare a avut o perspectiv? foarte interesant? asupra problemei.

Imediat dup?, am venit prima oar? în Olanda la o ?coal? de vara organizat? de Universitatea din Utrecht, unde am studiat Managementul conflictelor interna?ionale. A fost o perioada foarte frumoas?, într-un cadru foarte divers din punct de vedere cultural iar cu câ?iva oameni înc? mai ?in leg?tura.

Dar, c?l?toriile cele mai interesante o s? înceap? de acum. O s? merg în Ghana dou? s?pt?mâni, vara asta ?i sper c? o s? pot ajunge ?i în Azerbaidjan dup? ce m? întorc.

Acum ce faci, care este activitatea ta?

Acum studiez conflictele inter-etnice din nordul Ghanei. M? rog, cercetarea e centrat? pe nordul Ghanei dar trebuie s? v?d ce se întâmpl? în toat? Africa de Vest ca s? pot în?elege cât de cât conflictul de acolo. Asta îmi ocup? o parte din timp ?i trebuie s-o fac pentru c? e parte din munc? mea de asistent de cercetare. Pe lâng? ce am de f?cut obligatoriu la facultate m? intereseaz? foarte mult radicalizarea religioas? ?i conflictele din Orientul Mijlociu. Asta e a dou? zona de interes pentru mine.

Sunt foarte entuziasmat de proiect, mai ales c? o s? am ocazia s? merg în Accra s? v?d arhivele statului ?i o s? prezint un framework al proiectului în cadrul unei conferin?e în Cape Coast, iar în noiembrie sper s? am primul articol publicat într-o revista de specialitate, articol pe care o s?-l prezint în cadrul unei conferin?e în Leiden.

Teoretic e considerat locul de munc?. Mi se pare extraordinar c? sunt pl?tit s? citesc ?i s? scriu despre lucrurile care m? intereseaz?. Banii sunt un plus, a? fi f?cut lucrurile astea ?i gratis.

În iunie o s? încep un proiect foarte interesant cu ni?te oameni din Statele Unite, o s? fie ni?te sesiuni de dialog despre cum afecteaz? îndoctrinarea de la vârste fragede percep?ia noastr? despre ceilal?i. O s? fie 4 sesiuni de câteva ore în care o s? dezbatem tema. Sunt foarte curios de rezultate de?i eu nu am un rol important.

Aa da, o s? aplic la dou? conferin?e anul asta, vreau s? prezint ni?te lucruri la care lucrez. O conferin?? în Polonia în octombrie ?i alta la Cluj în septembrie. Sper c? o s? fiu acceptat, dar am ceva emo?ii.

E?ti stabilit în Olanda. Cum e ?ara? Cum sunt oamenii?

M? simt foarte bine chiar dac? vremea ?i mâncarea nu sunt pe placul meu. E o ?ar? cu oameni reci dar civiliza?i, foarte direc?i. Am norocul s? locuiesc într-un ora? studen?esc, deci sunt foarte multe activit??i ?i e un mediu multicultural. E o senza?ie foarte ciudat?; sunt nevoit s? fac naveta uneori în Leiden, iar când m? întorc, de fiecare dat? când se apropie trenul de Groningen am senza?ia c? m-am întors acas?.

De cele mai multe ori, str?inii reac?ioneaz? într-un anumit fel când aud de români. Ce experin?e ai avut?

Nu m? simt discriminat. Eram în Londra când începuse toat? paranoia aia „aoleu… ascunde?i femeile, copiii ?i b?utur? c? vin românii” iar managerul casei în care locuiam era un englez ?i mare admirator Nigel Farage – este un politician britanic, membru al Parlamentului European în perioada 1999-2014. Liderul partidului UKIP, este notabil pentru populismul sau ?i atitudinea eurosceptic?. –  Aproape în fiecare zi trecea pe acolo s? discute cu mine despre politic? britanic? (în principal s? îl ridice în sl?vi pe Farage, s?-l înjure pe Nick Clegg ?i s? zic? ce urgie o s? vin? peste Regat odat? cu românii ?i bulgarii). Discuta chestiile astea cu un român. Ce ar fi trebuit s? fac? Am b?ut o bere ?i am dezb?tut problema. Pu?in îmi pas? dac? ?i-a schimbat opinia despre români.

Ideea e c? exist? loc de discu?ie ?i cred ar cam fi cazul s? renun??m la sensibilit??i, c? nu-i nici o conspira?ie împotriva noastr?. M? cam apuc? damblaua când aud românii c?-s discrimina?i. În foarte multe cazuri url?m fiindc? lucrurile nu func?ioneaz? cum am vrea noi. De obicei, cei care se plâng c?-s discrimina?i o fac stigmatizând alte grupuri etnice. „Pfai, ne confund? cu romii”, de parc? ar fi o jignire s? fii rom. S? ne în?elegem, vorbim de o ?ar? din Uniunea European? în care înc? se fac slujbe religioase pentru ploaie. Cum am vrea s? ne priveasc??

Iar aceea?i români care se plâng c?-s privi?i nu ?tiu cum, f?ceau spume la gur? când am primit prima parte din refugia?i. Deci ne plângem c? suntem discrimina?i dar în acela?i timp discrimin?m masiv.

Personal, nu am nicio problema, oamenii cu care interac?ionez în general sunt foarte curio?i, vor s? afle cât mai multe despre România ?i de ce se întâmpl? prin ?ar?.

Ca mul?i dintre noi, b?nuiesc c? ai un plan de viitor. Privind cariera ta, care este acela?

S? r?mân în cercetare. În primul rând vreau s?-mi ias? o diserta?ie bun? ?i s? particip la Africa Thesis Award. Probabil o s? m? concentrez tot asupra Africii de Vest. Apoi trebuie s? aplic la doctorat.

Peste 20 de ani, unde te vezi ?i mai ales în ce proiecte te vezi implicat?

Sper s? fiu în mediul academic ?i s? fi v?zut minim 50 de ??ri.

Despre ora?ul Pa?cani câteva cuvinte.

În mod ciudat îmi place Pa?caniul. Dar, doar pentru câteva zile. Dup?, m? plictisesc.

Când ai fost ultima oar? în Pa?cani? Cum ?i s-a p?rut?

Am venit acas? de Cr?ciun. M-am v?zut cu prietenii vechi, dar ora?ul mi s-a p?rut nelocuit. Probabil din cauza frigului. O s? ajung acas? în august, sper s? fie mai vesel.

Ce ai schimba?

Nu ?tiu. Cred c?-s mult prea egoist din punctul asta de vedere. Când m? întorc vreau s? fac acelea?i lucruri pe care le f?ceam în liceu, s? retr?iesc perioada de atunci. Dac? se schimb? radical n-o s? mai pot face asta. Dar n-o s? se schimbe foarte mult, sunt convins. Cred c? avem a?tept?ri mult prea mari de la un ora? de 30 ?i un pic de mii de locuitori.

Un cuvânt de final…

Face?i ce v? taie capul ?i vede?i ce iese.

Sursa

Comentarii

comentarii