Unirea Principatelor va deveni sărbătoare națională

mica_unireMica Unire va fi s?rb?torit? la nivel na?ional, seek începând cu anul 2015. Guvernul a aprobat cererea plecat? de la Ia?i, unhealthy ca ziua de 24 ianuarie s? devin? s?rb?toare legal?.

„Legea mai trebuie ratificat? de Senat ?i promulgat? de pre?edinte, check dar nu s-a întâmplat pân? acum ca o lege s? primeasc? avizul favorabil al Guvernului ?i s? fie respins?. Sper ca domnul B?sescu s?-?i aminteasc? faptul c? a sus?inut ?i el ini?iativa noastr? atunci când am demarat-o. Cel mai important lucru pentru noi este faptul c?, prin aceast? lege, este recunoscut statutul deosebit al Ia?ului, ca ora?-simbol al unit??ii românilor. Este o ini?iativ? la care, la vremea ei, a aderat toat? lumea, chiar dac? ulterior unii din PDL sau PNL au votat împotriv?, c? ar fi deja prea multe s?rb?tori na?ionale“, a declarat primarul Gheorghe Nichita.

Ca autori ai acestei ini?iative sunt men?iona?i: primarul Nichita, mitropolitul Teofan, episcopul romano-catolic Petru Gherghel, pre?edintele filialei ie?ene a Academiei, Viorel Barbu, academicianul Alexandru Zub ?i rectorii celor cinci universit??i de stat din Ia?i. Ace?tia au semnat la 24 ianuarie 2010 proclama?ia „România s-a n?scut la Ia?i“, prin care se cerea recunoa?­terea public? a sacrificiului f?cut de Moldova în 1859, când Ia?ul a renun?at la statutul de capital? în favoarea Bucure?tiului. Ini?iativa municipalit??ii a fost înso?it? ?i de o list? de 15.000 de semn?turi.

Sursa

Comentarii

comentarii