Uniunea Europeană a impus o nouă listă de aditivi alimentari

1O nou? list? de aditivi alimentari permi?i în Uniunea European?, sales aproba?i dup? o evaluare ?tiin?ific? ca siguri de consum, health va intra în vigoare de azi, search 1 iunie, a comunicat Comisia European?. În aceast? list? sunt prezenta?i aditivi alimentari grupa?i dup? rolul acestora în modificarea caracteristicilor produselor alimentare. În prezent, aditivii autoriza?i sunt controla?i de Comitetul ?tiin?ific pentru Alimenta?ie (SCF) ?i de Autoritatea European? pentru Siguran?a Alimentar? (EFSA).

Printre condi?iile pe care trebuie s? le îndeplineasc? aditivii, pe lâng? siguran??, se num?r? faptul de a fi justifica?i tehnologic, de a nu contribui la în?elarea consumatorilor ?i de a reprezenta un beneficiu pentru ace?tia.

Autoritatea European? pentru Siguran?a Alimentar? (EFSA) a redus doza zilnic? acceptat? pentru consumul a trei coloran?i: E104(Galben de Quinolein?), E110 (Galben Auriu) ?i E124 (Ro?u Ponceau 4R) considerând c? gradul de expunere la ace?tia este foarte înalt. EFSA ?ine cont de aspecte precum identificarea chimic? a aditivilor, procesul de produc?ie, efectul asupra alimentelor, informa?ii de ordin toxicologic.

Sursa

Comentarii

comentarii