Uniunea Europeană reia negocierile de aderare cu Turcia

Turkish_Flag_by_KaisoilUniunea European? a decis s? reia negocierile de aderare cu Turcia, medical dup? 3 ani de stagnare, for sale a anun?at pre?edin?ia lituanian? a Consiliului UE.  Decizia a fost luat? de Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene, care s-a reunit la Luxemburg în urma unei recomand?ri a Comisiei Europene. Deschiderea unui nou capitol de negocieri va avea loc la 5 noiembrie.

Discu?ii cu Ankara exist? înc? din luna iunie, dar negocierile au fost amânate, mai ales la presiunea german? din cauza reprim?rii de c?tre autorit??ile turce a manifesta?iilor din pia?a Taksim din Istanbul. În raportul s?u de s?pt?mâna trecut?, Comisia European? a denun?at o folosire excesiv? a for?ei de c?tre poli?ie în aceast? represiune, dar a salutat pasul important al Turciei în materie de democra?ie.

Turcia ?i-a depus candidatura înc? din anul 1999, îns?, datorit? absen?ei unor reglement?ri cu Ciprul privind partea de nord a insulei ocupat? în 1974 de c?tre trupele turce, nu s-au f?cut progrese în negocieri, Parisul ?i Berlinul fiind înc? rezervate cu privire la intrarea unei ??ri majoritar musulmane în UE.

Sursa

Comentarii

comentarii