Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a scos la concurs un post de consilier juridic

Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” a anun?at în aceast? s?pt?mân? c? scoate la concurs un post de consilier juridic, here   pentru cei care sunt în c?utarea unui loc de munc?.

Candida?ii trebuie s? aib? studii superioare de lung? durat? juridice absolvite cu diplom? de licen??, o vechime în specialitatea studiilor de cel pu?in 5 ani ?i s? fie membri într-o asocia?ie na?ional? sau jude?ean? a consilierilor juridici.

Concursul va consta într-o prob? scris?, care avea loc pe data de 21 iunie, ?i un interviu care va fi programat dup? afi?area rezultatelor la proba scris?. Fiecare prob? este eliminatorie.

Mai multe detalii aici.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii