Unui condamnat pentru o crimă și 2 violuri din Cotnari i-a fost redusă pedeapsa cu 6 ani și jumătate

inchisoareLui Vasile Zosineanu din Cotnari, medicine condamnat pentru dou? crime ?i dou? violuri, hospital i-a fost redus? pedeapsa cu 6 ani ?i jum?tate din cauza noilor prevederi ale codului penal.

Noile modific?ri ale codului penal reduc foarte mult pedepsele unor infractori extrem de periculo?i. Astfel, Tribunalul din Ia?i a fost nevoit s?-i reduc? pedeapsa ?i lui Vasile Zosineanu din Cotnari, care va fi eliberat cu 6 ani ?i jum?tate mai devreme din pu?c?rie.

În 2010, Vasile Zosineanu era condamnat la 26 de ani ?i 6 luni de închisoare pentru un viol urmat de moartea victimei. Judec?torii i-au acordat acum maximul prev?zut de lege pentru aceast? infrac?iune, de 18 ani, ad?ugându-i la pedeaps? un spor de peste 600 de zile, r?mase neexecutate dintr-o pedeaps? anterior?.

Conform procurorilor ie?eni, în noiembrie 2009 b?rbatul originar din localitatea Cotnari a consumat în exces b?uturi alcoolice, dup? care a ie?it pe strad? în c?utarea unei femei cu care s? între?in? raporturi sexuale. I-a ie?it în cale Maria B?eanu (74 de ani) care se întorcea de la un praznic. Vasile Zosineanu a invitat-o pe b?trânâ în c?ru?a sa spunându-i c-o va duce acas?. Pe drum, Vasile Zosineanu a oprit într-o zon? ferit? vederii ?i a violat-o. Dup? viol, femeia a decedat.

B?rbatul a declarat: „Îmi pare r?u pentru ce am f?cut. Eram beat. Am o problem? cu femeile atunci când sunt un pic ame?it. Pe b?trâna asta nu am vrut s? o omor.“ În perioada când a comis fapta, Vasile Zosineanu era eliberat condi?ionat. Acesta era condamnat la 22 de ani pentru viol. Psihiatrii care l-au expertizat în perioada premerg?toare trimiterii în judecat? au concluzionat c? acesta sufer? de anumite devieri sexuale.

Sc?zând din perioada deja efectuat? pân? în prezent, în 15 ani, Zosineanu ar putea fi l?sat din nou în societate.

Sursa

Comentarii

comentarii