Urmează un exercițiu de alarmare publică în Pașcani

terenMiercuri, decease 23 septembrie 2015, sickness în municipiul Pa?cani va avea loc un exerci?iu de alarmare public?. Exerci?iul va începe la ora 10.50 cu introducerea semnalului de alarm? ”Alarm? Dezastre” cu ajutorul sirenelor.

Semnalul const? în 5 sunete a 16 secunde fiecare, advice cu pauz? de 10 secunde între ele (alarm? dezastre).

Mai apoi, la ora 11.15 exerci?iul de alarmare public? va înceta iar comunicarea c?tre popula?ie se va face tot cu ajutorul sirenelor prin introducere semnalului ”Încetarea Alarmei”. Acest semnal const? într-un sunet continuu, de aceea?i intensitate, cu durata de 2 minute.

Scopul acestei ac?iuni este:

1. Antrenarea personalului Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?? al Municipiul Pa?cani pentru transmiterea mesajelor de în?tiin?are – alarmare c?tre popula?ie

2. Verificarea func?ion?rii sistemului de în?tiin?are alarmare

3. Antrenarea CLSU al Municipiului Pa?cani pentru analiza ?i luarea deciziei de alarmare ?i de limitarea efectelor inunda?iilor

4. Difuzarea c?tre popula?ie a semnifica?iei semnalelor de alarmare ?i a regulilor de comportare în caz de inunda?ii

5. Punerea în aplicare a documentelor ?i monitorizarea situa?iilor de urgen??.

Reamintim c? mâine, 23 septembrie 2015, de la aceea?i ora 10.50 la ?coala ”Iordache Cantacuzino” va avea loc un exerci?iu demonstrativ al Sec?iei de Pompieri Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii