Vă propunem să vizitaţi ,,micul paradis ţărănesc" – Muzeul Municipal Paşcani!

muzeu pascaniP??c?nenii se pot mândri cu muzeul recent amenajat în fostul sediu al Poli?iei Locale din Pa?cani, purchase vizavi de Protopopiatul Pa?cani.

Angaja?ii muzeului au f?cut cur??enie general? ?i repara?iile aferente, drug iar acum se pot mândri cu un muzeu func?ional, aranjat pe obiecte etnografice.

“Muzeul municipal Pa?cani, înc? de anul trecut un nou sediu, aproape de ?coli ?i de institu?ii, ca s? spunem a?a. Am încercat în acest nou sediu s? amenaj?m o parte din depozit, în cele cinci camere, cinci spa?ii distincte, având câte o camer? special? pentru fiecare sec?iune. A?tept?m în s?pt?mâna altfel pe cet??enii interesa?i s? vin? s? tr?iasc? micul paradis ??r?nesc”, ne-a declarat Daniel Sava, muzeograf la Muzeul Municipal.

Fiecare din cele cinci camere g?zduie?te câte o expozi?ie. Camera gospod?riei ??r?ne?ti, Camera dedicat? ceramicii de Lespezi, Camera Portului Popular, Camera ?es?toriei ?i Buc?t?ria ??r?neasc? a?teapt? s? fie luate cu asalt de p??c?nenii interesa?i de frumosul tradi?ional românesc. Aceste vizite vor putea fi f?cute începând cu s?pt?mâna altfel s?rb?torit? de la ?coli, mai exact în perioada 10-30 aprilie.

Sursa

Comentarii

comentarii