Vacanța de vară se modifică

desc?rcare (1)Mai mul?i parlamentari PDL vor s? se înfiin?eze ?coala de var? pentru elevi, help reducând vacan?a mare. Parlamentarii vor s? vin? în ajutor p?rin?ilor ce au un concediu mult mai scurt ?i nu î?i pot supraveghea copiii.

Parlamentarii PDL au propus un proiect de lege, prin intermediul c?ruia ?i-ar dori ca elevii s? mearg? la ?coal? ?i în timpul vacan?ei de de var?.

Ale?ii ??rii consider? c? vacan?a de var? de trei luni este prea mare, comparativ cu concediile de dou?, trei sau patru s?pt?mâni ale p?rin?ilor. Astfel, în toat? aceast? perioad?, în care p?rin?ii sunt la serviciu, copiii r?mân nesupraveghea?i, stau foarte mult în fa?a televizorului sau a computerului sau chiar intr? în anturaje periculoase.

Ale?ii PDL cer ca în timpul verii s? se organizeze cursuri, multe dintre ele urmând s? aib? un caracter cultural-educativ. Spre exemplu, ei spun c? s-ar putea face drume?ii, s-ar putea merge la concerte sau s-ar putea vizita ora?e ?i ??ri str?ine.

O alt? idee a parlamentarilor, concretizat? într-un proiect de lege care îi vizeaz? pe elevi, este aceea de organizare a cursurilor de dup? ?coal?, pe lâng? biserici.

Sursa

 

Comentarii

comentarii