Valoarea tichetelor acordate de sărbători ar putea crește

tichete_2_400_300Anul acesta, stuff valoarea tichetelor sociale acordate de s?rb?tori ar putea cre?te. Un amendament în acest scop a fost discutat ieri în ?edin?a comisiei Economic. Propunerea va fi discutat? în plenul Consiliului Local, order în ?edin?a din 27 noiembrie.

Propunerea de cre?tere este de la 80 de lei, sale cât a fost anul trecut, la 100 lei. Majorarea a fost discutat? la momentul la care s-a discutat despre rectificarea bugetului local de venituri ?i cheltuieli ale Municipiului Pa?cani pentru anul 2015.

Conform celor spuse de c?tre Adrian Hariga, ?eful Serviciului de Asisten?? Social?, au mai r?mas tichete neîntrebuin?ate, de la s?rb?torile Pascale, la care se vor ad?uga altele ce urmeaz? s? fie achizi?ionate. Angelica L?bon?u, directorul economic al Prim?riei, a completat spunând c? valoarea final? a acestor tichete sociale se d? prin dispozi?ia primarului care urmeaz? s? întocmeasc? un tabel cu beneficiarii ?i suma alocat?.

Pentru a primi acest ajutor, cei interesa?i trebuie s? depun?, începând cu luna decembrie, la Ghi?eul Unic din cadrul Prim?riei, o cerere tip ?i actele doveditoare ale veniturilor din luna anterioar?. Beneficiari sunt cei care au venituri pe membru de familie sub 500 de lei.

Preciz?m faptul c? anul trecut, 1200 de p??c?neni au primit acest sprijin.

Sursa

Comentarii

comentarii