Vârsta potrivită în mintea bărbaților pentru căsătorie

Când ai g?sit b?rbatul potrivit al?turi de care e?ti pregatit? s?-?i petreci restul vie?ii, health sau cel pu?in câ?iva ani, este dificil s? accep?i c? ?i el te iube?te, dar nu este deloc încântat de ideea unei c?snicii. De multe ori, merit? s?-l a?tep?i, dar aceast? decizie poate fi dificil?.

Între c?s?torie ?i via?a de burlac
Multe femei au trecut prin frustrarea sim?it? de Carrie în “Sex And The City” atunci când Mr. Big s-a însurat. Dup? ce i-a acceptat toate toanele de burlac ?i el a asigurat-o c? nu vrea s? se c?s?toreasc? niciodat?, Mr. Big s-a însurat cu o femeie mai tân?r?. Cei doi au ajuns în final împreun?, dar via?a nu-i ca filmul ?i uneori î?i po?i irosi ani buni din via?? în a?teptarea unui b?rbat.
Via?a de burlac este un vis pentru cei mai mul?i b?rba?i, dar decizia cu privire la o c?snicie poate ap?rea oricând, din senin. Exist? îns? unele repere dup? care te po?i ghida, care te ajut? s? stabile?ti dac? îl a?tep?i degeaba sau nu.

Care este vârsta potrivit? pentru cei mai mul?i b?rba?i?

Dorin?a de a se c?s?tori îi cuprinde pe cei mai mul?i b?rba?i în func?ie de momente diferite din via??, legate în principal de educa?ie ?i carier?.
Studiile de specialitate au ar?tat c? cei mai mul?i absolven?i de liceu încep s? se gândeasc? la c?s?torie ca la o posibilitate real? în jurul vârstei de 23-24 ani. Absolven?ii de studii superioare a?teapt? mai mult ?i c?s?toria devine un subiect de reflec?ie în jurul vârstei de 26 de ani. Din p?cate, perioada tocmai bun? de c?s?torie nu dureaz? prea mult.
B?rba?ii cu studii universitare r?mân dispu?i s? se c?s?toreasc? cu femeia potrivit? pân? în jurul vârstei de 33 de ani. Dup? acest prag, ?ansele unei casnicii încep s? scad?, iar ei încep s? se obi?nuiasc? cu via?a în care nu exist? o femeie fa?? de care s? aib? responsabilit??i prea mari.
Cei mai mul?i absolven?i de facultate consider? c? vârsta cea mai bun? pentru a cere în c?s?torie femeia care le st? al?turi este între 29 ?i 33 de ani, în func?ie de progresul în carier?, dar ?i de studiile post-universitare.
Dup? vârsta de 33 de ani, ?ansele de c?s?torie r?mân rezonabile pentru aproximativ 4-5 ani, dar scad foarte puternic dup? vârsta de 38 de ani. Obi?nui?i cu via?a de burlac, mul?i b?rba?i decid mult mai greu c? au g?sit partenera ideal? care merit? acest efort.

Excep?iile de la regul?

Indiferent de pragurile importante pentru cei mai mul?i b?rba?i, exist? ?i numeroase excep?ii. Unii b?rba?i sunt gata înc? de la 18 ani s? preia responsabilit??ile unei familii, în timp ce pentru al?ii mama r?mâne cea mai important? femeie pe via??.
Dac? partenerul t?u î?i spune clar c? nu vrea s? se c?s?toreasc? sau c? “Nu chiar acum” sau “Hai sa mai a?tept?m câ?iva ani”, este important s?-?i stabile?ti un orizont de a?teptare. Dac? situa?ia r?mâne la fel ?i dup? un an, doi sau trei, iar tu vrei s? începi o familie, va trebui s? iei o decizie care nu este niciodat? u?oar?.

Comentarii

comentarii