Veste bună pentru fetele echipei de rugby din Pașcani

„Consiliul de administra?ie al Clubului Sportiv Municipal Pa?cani” a hot?rât s? aloce sportivelor p??c?nence la rugby suma de 25.000 RON, thumb   pentru a asigura jocul echipei în deplasare. În ciuda acestui fapt, antrenorul Niculai Tarcan consider? c? bugetul este mult prea mic în compara?ie cu banii necesari deplas?rii în anumite turnee (care vor avea loc la Bra?ov, Bucure?ti sau Alba Iulia) ?i c? echipa va avea nevoie de mai mul?i bani pentru a asigura echipamentul sau consumabilile.

În plus, 5 p??c?nence (Roxana Anghel, Andreea Brânza, Giorgiana Vizitiu, Ioana Blejusca ?i Madalina Dolhascanu) sunt a?teptate pe data de 2 aprilie 2013 s? participe la stagiu de preg?tire în Ungaria, organizat pentru „Na?ionala României de Junioare”.

Sursa

Comentarii

comentarii