Veste bună pentru pasionații de șah din Pașcani

sahLa începutul lunii octombrie, stuff Biblioteca Municipal? a deschis o ?coal? de ?ah care se adreseaz? în special copiilor. Ace?tia vor fi instrui?i de cei mai buni antrenori din municipiu.

Este vorba despre Vasile Nita, click Vasile Turcu, look Mirela Nita ?i Corneliu Bradateanu. Dup? cum bine ?tim, cursuri de ?ah se desf??oar? de doi ani la bibliotec?, îns? ideea de a ini?ia o astfel de ?coal? a venit datorit? num?rului mare de solicit?ri din ultima perioad?.

Astfel, noul an ?colar a început pe 1 octombrie, iar în prezent sunt înscri?i peste 30 de copii cu vârste cuprinse între 5 ?i 12 ani, ace?tia fiind împ?r?i?i în trei categorii de grupe de lucru: încep?tori, intermediari ?i avansa?i. Cursurile se ?in de dou? ori pe s?pt?mân?, câte patru ore, în func?ie de programul ?colar al micu?ilor. Totodat? a fost selectat? o grup? cu cei mai buni ?ahi?ti, care este antrenat? în fiecare sâmb?t? de Corneliu Bradateanu, copiii fiind preg?ti?i pentru participarea la concursuri regionale ?i jude?ene.

Înscrieri înc? se mai fac, taxa fiind de 50 lei/lun?, îns? dac? se înscriu doi fra?i, pl?te?te doar unul iar dac? sunt copii talenta?i care nu au o situa?ie material? tocmai bun? pot urma aceste cursuri gratis.

În acela?i timp, în cadrul institu?iei au loc ?i cursurile de englez? la care sunt înscri?i aproximativ 30 de copii, de la grupa preg?titoare ?i pân? la clasa a IV-a. Orele se desf??oar? pe parcursul a trei luni, o dat? pe s?pt?mân? ?i sunt ?inute de profesoara Mihaela Mercore.

Sursa

Comentarii

comentarii