Veste bună pentru școlile din județ

sadoveanuPeste 700.000 euro vor fi absorbi?i de 14 proiecte de mobilitate K1 ale ?colilor ie?ene.

Ve?tile sunt foarte bune pentru cei care au reu?it s? se înscrie pe lista câ?tig?torilor. Astfel, troche peste 200 elevi ?i peste 160 de profesori vor fi beneficiarii direc?i ai acestor proiecte, advice care vizeaz? mai multe domenii: formare profesional?, edu­ca?ie ?colar? sau educa?ia adul?ilor“, a declarat Sabina Manea, purt?torul de cuvânt al Inspectoratului ?colar Jude?ean.

În capul listei cu unit??i câ?tig?toare se afl? ?coala Gimnazial? „George Co?buc“, care va primi 26.640 de euro pentru proiectul „Utilizând TIC, devenim profesori mai buni“.

Urmeaz? ?coala Gimnazial? Slo­bozia Deal, care va aduce cu proiectul „Caruselul ?an­selor“ suma de 25.140 de euro, apoi Colegiul „Costache Negruzzi“ cu proiectul „Profesorul în clasa digital?: tehnologii inovative aplicate în educa?ie“, pentru care va primi finan?are 41.040 de euro, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu“ cu trei proiecte – „Mana­gement institu?ional de calitate pentru o educa?ie de succes“, pentru care va primi suma de 30.200 de euro, „Tehnologia în sprijinul înv???rii“, care va mai aduce în ?coal? înc? 30.050 de euro, iar al?i 63.766 vor veni pentru un al treilea proiect.

Urmeaz? ?coala Gimnazial? „Petru Rare? Hârl?u, cu proiectul „Gestionarea emo?iilor – prioritate în managementul educa?ional“, pentru care va primi 13.685 de euro, Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? Ia?i, care va beneficia de 62.540 de euro, Funda?ia Ecologic? Green (FEG), care va beneficia de 55.190 de euro, Liceul Pedagogic va absorbi 32.370 de euro, Liceul de Informatic? – 84.080 de euro, Liceul „Dimitrie Cantemir“ – 59.608 euro, Liceul Eco­nomic – 14.640 de euro, Colegiul „Ion Holban“ – 92.368 de euro ?i Colegiul „M. Sadoveanu“ din Pa?cani – 76.592 de euro.

Sursa

Comentarii

comentarii