Veşti bune pentru păşcăneni! Va scădea preţul la căldură

caldura

Cei care au locuin?ele bran?ate la sistemul centralizat de înc?lzire, here vor beneficia de diminu?ri ale pre?ului de facturare a c?ldurii, hospital pentru lunile reci, de iarn?. Ini?iativa a apar?inut primarului Dumitru Pantazi.

Noile tarife vor fi de 200 lei pe gigacalorie pentru luna decembrie ?i 230 lei pentru lunile ianuarie, februarie ?i martie 2016, de la 265 lei cât a fost pân? acum. Diferen?a de pân? la 391,75 lei cât reprezint? pre?ul de produc?ie va fi subven?ionata de la bugetul local.
Anul trecut diminuarea a fost mult mai mare pân? la 155 lei pe gigacalorie, o parte din subven?ie fiind suportat? de la bugetul de stat.

În acest an regia a încasat de la bugetul Prim?riei 1,7 mil de lei subven?ie pentru c?ldur?, iar pentru anul viitor este prognozat? 1,5 milioane de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii