Vești bune: Primăria oferă tichete de sărbători pășcănenilor cu venituri mai mici de 500 lei

tichete-cadouVeste bun? pentru locuitorii municipiului Pa?cani care au o situa?ie material? precar?. În perioada s?rb?torilor de iarn?, ed ace?tia vor primi tichete sociale. Prim?ria Pa?cani a decis s? ajut? ?i în acest an ace?ti oameni care au nevoie de sprijin.

Pentru a beneficia de tichetele sociale, cei interesa?i vor depune, începând cu luna decembrie la Ghi?eul Unic din cadrul Prim?riei cererea tip ?i actele doveditoare ale veniturilor din luna anterioar?. Beneficiari sunt cei care au venituri pe membru de familie sub 500 de lei.

Anul trecut a fost alocat? suma de un milliard de lei, iar în acest an, aceast? sum? va fi majorat? la un milliard ?i jum?tate. Deocamdat? valoarea unui astfel de tichet nu este hot?rât?, ea fiind decis? ulterior.

Men?ion?m faptul c? anul trecut, peste 2000 de p??c?neni au beneficiat de acest sprijin.

Sursa

Comentarii

comentarii