Vești bune: Spitalul Municipal Pașcani are mari șanse să fie reacrediat

spital municipal de urgentaSpitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani a fost evaluat s?pt?mâna trecut? de c?tre o comisie de evaluatori format? din patru membri. Ace?tia au cules informa?ii din tot spitalul, cure au fost controale încruci?ate ?i au fost evalua?i 2200 de indicatori dintre care doar cinci sunt declarate neconforme.

„Toat? echipa spitalului, cei 458 angaja?i, s-au conformat normelor.În echip? care a condus proiectul sunt cinci membrii ai spitalului, în frunte cu directorul medical, directorul de ingrijiri, financiar, administrativ ?i resurse umane care a pus toat? documenta?ia la punct. Nu s-a f?cut un contract cu o firm? privat? a?a cum au facut alte spitale pentru preg?tirea materialelor. Dupa cele cinci zile de vizit? în spital comisia a f?cut un raport final care va fi trimis la Comisia Na?ionala de Acreditare a Spitalelor. La sfâr?itul ?edin?ei de sâmb?t? au fost mai mult decat încânta?i de acest spital catalogându-l ca fiind un spital de top. A?tept?m de la Comisia Na?ionala de Acreditare daca to?i indicatorii transmi?i sunt adev?ra?i. Institu?ia arat? foarte bine cu un personal ultra-calificat, dar care are un deficit de personal de 30%. Consider?m c? dup? aceast? vizit? spitalul va fi acreditat de CONAS, iar urm?toarea ?int? a noastr? este ca spitalul s? primeasca nivelul trei”, a spus dr. Costica Pânzaru.

Sursa

Comentarii

comentarii