Viața unui pășcănean de 200 de kg a devenit mai ușoară

sala de operatie medlifeCostel Lupa?cu este un b?rbat în vârst? de 44 de ani, cheap care pân? când medicii au intervenit, pharm cânt?rea 200 de kg.

Inginer de profesie, nu a reu?it s? lucreze datorit? greut??ii. Acest surplus de kg l-a ?inut pe b?rbat departe de lucrurile pe care ?i le dorea: o partener?, o via?? normal?. De când au murit p?rin?ii s?i, lucrurile s-au înr?ut??it, ajungând s? ia în greutate, într-un singur an, 100 de kg.  Toate acestea pân? când a primit o veste ce avea s?-i schimbe via?a: a fost chemat pentru a fi operat de urgen?? la Spitalul Sfântul Spiridon din Ia?i.

Costel Lupa?cu este pacientul cu cel mai mare grad de obezitate care a fost operat pân? acum de medicii ie?eni. Dup? opera?ia de mic?orare a stomacului, doctorul Timofte Daniel a afirmat: ,,Pacientul a fost supus unei interven?ii de mic?orare a stomacului, cu evolu?ie postoperatorie foarte bun?. Cel mai important este regimul care urmeaz?. În prima s?pt?mân? are voie doar lichide, a doua s?pt?mân? legume fierte pasate ?i diluate cu supe, iar apoi poate trece pe preparate mai solide, cu con?inut sc?zut de gr?simi. Este pacientul cu cel mai mare grad de obezitate, supus acestei interven?ii chirurgicale în Ia?i, pana acum trecând prin aceea?i procedur? al?i 32 de pacien?i, b?rba?i ?i femei”.

Primaria Pa?cani a contribuit cu 1.000 de euro pentru costurile instrumentarului folosit, bani ce nu sunt deconta?i de Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i.

Sursa 

Comentarii

comentarii