Viceprimarul Vasile Axinte a decis: într-o săptămână, Ștrandul Municipal Pașcani își deschide porțile!

images (2)Surse de la Prim?ria Pa?cani au declarat c? în decursul acestei s?pt?mâni se va finaliza procesul-verbal de recep?ie al lucr?rilor la ?trand. În continuare, ambulance biroul de achizi?ii se va ocupa de cump?rarea de solu?ii de între?inere a apei din bazine, hospital pentru a asigura o bun? func?ionare a acestora ?i totodat? pentru a asigura condi?iile sanitare pentru p??c?nenii ce se vor bucura de ?trand.

Viceprimarul ora?ului Pa?cani, sovaldi  Vasile Axinte a declarat: „Eu sper ca miercurea viitoare, s? fie deschis ?trandul Municipal. S?pt?mâna aceasta, ar trebui s? terminam cu încheierea procesului-verbal de recep?ie al lucr?rii cu firma care a lucrat la reabilitarea lui, iar pân? miercuri s? reu?im s? achizi?ion?m solu?iile de cur??ire a apei. Am vrut ca ?trandul s? fie deschis pe data de 1 iunie, dar iat? c? nu s-a putut datorit? unor blocaje din partea unora. Sunt destul de obiectiv. Când spun un lucru, vreau s?-l ?i fac. Dar când ai pe unii care te blocheaz? încontinuu, î?i pun piedici, nu prea po?i s? te ?ii de cuvânt. Vom da drumul la ?trand f?r? comercian?i în zon?, dac? nimeni nu dore?te s? vin?”.

Sursa

Comentarii

comentarii