Victor Ponta anunţă măriri! Vor creşte venitul minim şi alocaţia pentru familie

Premierul Victor Ponta a anun?at, see joi seara, cialis c? venitul minim garantat va cre?te cu 13% începând de la 1 iulie, order în dou? tran?e. De asemenea, aloca?ia de stat pentru sus?inerea familiei va cre?te ?i ea cu 30% de la aceea?i dat?. El a precizat c? suma venitului minim garantat va cre?te în medie cu 13%, în dou? tran?e, iar aloca?ia de sus?inere a familiei va fi majorat? în medie cu 30%.

În luna februarie, Ministerul Muncii, Familiei a pus în dezbatere public? un proiect de ordonan?? de urgen?? prin care propune reglementarea m?surilor speciale destinate beneficiarilor de ajutor social ?i de aloca?ie pentru sus?inerea familiei pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare determinate de eliminarea tarifului social la energie electric? ?i cre?terea pre?ului la energie electric? ?i gaze naturale.

Proiectul de act normativ propune instituirea ajutorului suplimentar pentru energie electric? ?i gaze naturale pentru beneficiarii ajutorului social ?i ai aloca?iei pentru sus?inerea familiei, diferen?iat în func?ie de veniturile familiei/persoanei singure, respectiv 23 de lei pentru beneficiarii ajutorului social ?i ai aloca?iei pentru sus?inerea familiei care au venituri pe membru de familie de pân? la 200 lei ?i 18 lei pentru beneficiarii aloca?iei pentru sus?inerea familiei care au venituri pe membru de familie cuprinse între 201 ?i 370 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii