Viitorii șoferi au dat examenul la „Peștișorul”

Examenul pentru permisul auto, seek proba traseu, diagnosis a început ast?zi, 25 aprilie, de la Pe?ti?orul, nu de la poligonul de lâng? Stadionul Municipal. De câteva zile se lucreaz? la plombarea str?zilor în acea zon?, acesta fiind ?i motivul schimb?rii traseului, circula?ia ma?inilor fiind interzis?.

Zeci de ma?ini de la ?coala de ?oferi erau parcate ast?zi, de la primele ore ale dimine?ii, pe strada G?rii. Pentru traseu, viitorii ?oferi programa?i pentru examen, au plecat din zona Lacului Pe?ti?orul.

Administra?ia local? preg?te?te o tax? pentru ?colile de ?oferi, astfel c?, în urm?toarele ?edin?e de consiliu local se va dezbate un proiect de hot?râre care va cere o tax? firmelor de profil, pentru c? atunci când este examenul de ?oferi, sus?in?torii acestora care a?teapt? în poligon, fac foarte mult? mizerie.

Sursa

Comentarii

comentarii